Nenäpäivä-säätiön tietosuoja­periaatteet

Verkkopalvelun yleiset ehdot

Verkkopalvelua käytettäessä käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Verkkopalvelu & rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nenäpäivä-säätiö  

Käyntiosoite: Radiokatu 5B, 00240 Helsinki 

Postisoite: PL 83, 00024 Yleisradio

puh. (09) 1480 4153, nenapaiva@nenapaiva.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riina Paasio | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi

Nenäpäivä-säätiön verkkopalvelurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi, muun muassa Nenäpäivä-kampanjaan osallistumisen ja lahjoittamisen mahdollistamiseen sekä verkkokaupan ostosten perille toimittamiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi nettilippaiden eli kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen omien keräysten mahdollistamiseen sekä verkkokaupan ostosten sekä kampanjamateriaalien toimittamiseen. Nenäpäivä-säätiö huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen, yksityisyyden suojan periaatteiden sekä muun henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu viestintä. Asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi henkilötietoja voi käsitellä myös ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn ip-osoite, nimi, kuva, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.

Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, verkkokaupassa, verkkolahjoituksen yhteydessä, sähköisten internet-lomakkeiden ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen sisällä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 

tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä pyytää tietoja poistettavaksi. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: nenapaiva@nenapaiva.fi

Muut Nenäpäivä-säätiön rekisteriselosteet:

Nenäpäivä-säätiön Facebook-rekisteriseloste

Nenäpäivä-säätiön sidosryhmärekisteriseloste

Nenäpäivä-säätiön uutiskirjerekisteriseloste