Tietosuojaperiaatteet

Verkkopalvelun yleiset ehdot

Verkkopalvelua käytettäessä käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

  • Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa lakia, muita viranomaissäännöksiä, näitä käyttöehtoja, Nenäpäivän tai kolmansien osapuolten oikeuksia tai hyvää tapaa.
  • Nenäpäivä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä seuranneesta vahingosta tai epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta, joka on aiheutunut verkkopalvelun sisällöstä tai sen käyttämisestä, tai esimerkiksi siitä, että verkkopalvelun käyttö keskeytyy tai siihen ei pääse keskeytyksettä. Nenäpäivä ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjälle mahdollisista verkkopalvelujen sisältämistä haitallisista ohjelmista tai virheellisestä sisällöstä.
  • Nenäpäivä ei vastaa ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin verkkopalvelussa olevat linkit viittaavat, eikä takaa linkkien toimivuutta tai vastaa näiden sivujen käytön aiheuttamista mahdollisista ongelmista tai vahingoista.
  • Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja kerätään yleisiä tilastollisia kävijätietoja palvelun kehittämistä ja analysointia varten. Tilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja kulloinkin käytössä olevan sivustoanalyysipalvelun raportteihin. Evästetiedostot eivät sisällä käyttäjä- tai henkilötietoja, eivätkä ne mahdollista pääsyä kyseisiin tietoihin.
  • Evästetiedostoja ei käytetä käyttäjän palvelun ulkopuolista tietokoneen käyttöä tai verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen. Evästeiden avulla voimme halutessamme kohdentaa mainontaa sillä perusteella, millä sivuilla selaimet ovat vierailleet. Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla käytetyn selaimen asetuksia. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palvelun käyttökokemukseen.
  • Verkkopalvelu sisältää Nenäpäivän immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin Nenäpäivään liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman Nenäpäivän erillistä kirjallista lupaa. Nenäpäivän verkkopalvelussa olevaan aineistoon on sallittua linkittää ilman Nenäpäivän erillistä lupaa.
  • Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nenäpäivä voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla sivuston käyttöä.
  • Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin verkkopalveluihin, niiden sisältöihin tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Verkkopalvelu & rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nenäpäivä-säätiö  

Käyntiosoite: Radiokatu 5B, 00240 Helsinki 

Postisoite: PL 83, 00024 Yleisradio

puh. (09) 1480 4153, nenapaiva@nenapaiva.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riina Paasio | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi

Nenäpäivä-säätiön verkkopalvelurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi, muun muassa Nenäpäivä-kampanjaan osallistumisen ja lahjoittamisen mahdollistamiseen sekä verkkokaupan ostosten perille toimittamiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi nettilippaiden eli kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen omien keräysten mahdollistamiseen sekä verkkokaupan ostosten sekä kampanjamateriaalien toimittamiseen. Nenäpäivä-säätiö huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen, yksityisyyden suojan periaatteiden sekä muun henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu viestintä. Asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi henkilötietoja voi käsitellä myös ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn ip-osoite, nimi, kuva, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.

Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, verkkokaupassa, verkkolahjoituksen yhteydessä, sähköisten internet-lomakkeiden ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen sisällä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 

tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä pyytää tietoja poistettavaksi. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: nenapaiva@nenapaiva.fi

Muut Nenäpäivä-säätiön rekisteriselosteet:

Nenäpäivä-säätiön Facebook-rekisteriseloste

Nenäpäivä-säätiön sidosryhmärekisteriseloste

Nenäpäivä-säätiön uutiskirjerekisteriseloste

E-laskun sopimusehdot