NP_tauolla-1024x1024.png

Nenäpäivä on tauolla

Nenäpäivän toiminta on tällä hetkellä tauolla. Perinteistä Ylen Nenäpäivä-lähetystä ei nähdä vuonna 2024.

Säätiö jatkaa edelleen toimintaansa ja kartoittaa mahdollisuuksia kampanjan järjestämiseen tulevaisuudessa. Tiedotamme jatkosta mahdollisimman pian.

Kambodza.png

Hauska auttaa

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Iloinen kampanja kutsuu vuosittain suomalaiset mukaan tukemaan maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Nenäpäivän vietto perustuu ajatukseen, että jaettu huumori auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita ja hauskanpito antaa ihmiselle mahdollisuuden tulla yhteen tekemään maailmasta parempaa. Nenäpäivän merkeissä hyväntekeväisyys saa olla hauskaa ja nostattaa hymyn huulille.

Näin lahjoituksesi muuttaa maailmaa

Koulutus.png

Koulutus

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen ja Nenäpäivän tuella yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Se, että lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan voi muuttaa hänen koko elämänsä. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen. Koulutus suojelee tyttöjä lapsiavioliitoilta ja ehkäisee teiniraskauksia – kouluissa opetetaan lapsia puolustamaan omia oikeuksiaan.

On tärkeää, että lapset saavat koulussa tasokasta opetusta. Nenäpäivän lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta, kehitetään opintosisältöjä ja tuetaan lasten opetusta heidän omalla äidinkielellään.

Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.

Näin lahjoituksellasi voidaan tukea lasten koulunkäyntiä:

 • 5€ koulureppu lapselle
 • 20€ lukuvuoden koulutarvikepaketti lapselle
 • 30€ vuoden oppikirjat koululaiselle

Terveys

Joka päivä lähes 14 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehittyvissä maissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella turvataan yhä useamman lapsen pääsy lääkäriin.

Nenäpäivän tuella annetaan myös lasten vanhemmille terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Näin ehkäistään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin mm. kunnostetaan elintärkeitä puhtaan veden lähteitä, parannetaan kotitalouksien vedensaantia ja sanitaatiota – kaikki tämä ehkäisee tarttuvien, ja usein tappavien, tautien leviämistä.

Konkreettisia asioita kohti parempaa terveyttä:

 • 15€ hygieniatarvikkeita tytöille
 • 30€ kuukauden hygieniatarvikkeet turvatalon asukkaille
 • 70€ käsienpesupiste kouluun tai terveyskeskukseen

Terveys.png
Ravinto.png

Ravinto

Lähes joka kolmas alle 5-vuotias lapsi kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. (Unicef, 2021) Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa kestävästä viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat oppia myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Nälänhädän uhatessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Nenäpäivän tuella keinoja ja taitoja ruuan tuotantoon:

 • 10€ vesikanisterit perheelle veden hakuun ja säilytykseen
 • 17€ kouluruokaa lapselle kuukaudeksi
 • 20€ maanviljelyyn tarvittavat työkalut perheelle

Turva

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lapsia suojellaan ja lasten oikeuksien edistetään Nenäpäivän tuella monella tapaa. Esimerkiksi lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan, jotta lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettäisiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Nenäpäivän lahjoituksilla edistetään sitä, että yhä useampi lapsi saa tarvitsemansa huolenpidon.

Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoituksilla ylläpidetään turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Lahjoituksellasi voimme esimerkiksi tarjota turvaa:

 • 10€turvatalon asukkaan päivän ruoka
 • 25€ kahden päivän majoitus turvatalossa
Turva.png

Nenäpäivä tukee järjestöjen työtä maailmalla

Nenäpäivässä on mukana yhdeksän luotettavaa järjestöä. Nenäpäivänä kerätyillä varoilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Nenäpäivän yhdeksän järjestöä vievät avun perille

Fida

Fida_logo_näyttöversio

Fida suuntaa Nenäpäivä-varat toimintaan Ugandassa, Burundissa, Keniassa ja Tansaniassa. Näissä maissa koulutetaan yhteisöjä lapsen oikeuksista ja tuetaan lasten koulunkäyntiä sekä vammaisten lasten oikeuksien toteutumista.

Keniassa Fida toimii slummialueilla ja maaseutukylissä. Tavoitteena on lasten pääsy laadukkaan kouluopetuksen ja terveyskasvatuksen piiriin. Tansaniassa edistetään etenkin tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä ja ammattikoulutusta. Ugandassa ohjelma tukee haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Burundissa tuetaan erityisesti tyttöjä, vammaisia lapsia ja alkuperäiskansa batwojen oikeuksia.

  

  

Kirkon Ulkomaanapu

KUA_logo_suomi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) suuntaa Nenäpäivä-varat koulujen opinto-ohjaukseen Myanmarissa ja lasten koulutuksen tukemiseen Ugandassa.

Myanmarissa Nenäpäivä-varojen avulla 2500 oppilasta saa opinto-ohjausta 15 koulussa Mon ja Pohjois-Shanin osavaltioiden alueilla. Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytyneiden ja vaikeasti tavoitettavissa olevien lasten tavoittamiseen syrjäisillä alueilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten, erityisesti koulupudokkaiden, hyvinvointia ja tulevaisuudennäkymiä tarjoamalla heille räätälöityä tukea opinto-ohjauksen kautta. 

Ugandassa Nenäpäivä-varoilla tuetaan lasten koulutusta ja  parannetaan 10 400 oppilaan luku- ja laskutaitoa 20 peruskoulussa Mubenden alueella Keski-Ugandassa. Erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten lasten, raskaana olevien tyttöjen, nuorten äitien ja lapsityöläisten koulunkäynnin tukemiseen.

Pelastakaa Lapset

pelastakaa lapset

Nenäpäivän varoin Pelastakaa Lapset tekee työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsien tukemiseksi Sudanissa. 

Sudanissa järjestö työskentelee kahdessa koulutushankkeessa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten auttamiseksi. Pelastakaa Lapset varmistaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa, että konfliktista kärsivät lapset pääsevät kouluun ja saavat laadukasta, turvallista ja osallistavaa opetusta. Nenäpäivän tuella rakennetaan ja kunnostetaan koululuokkia, tarjotaan lapsille ravitsevaa kouluruokaa, monipuolisia oppimateriaaleja, lastensuojelupalveluita sekä tukiopetusta heille, jotka ovat vaarassa joutua opetuksen ulkopuolelle.

Plan International Suomi

plan-international-300x114.png

Plan International suuntaa Nenäpäivän varat lasten ja nuorten oikeuksien vahvistamiseen Mosambikissa. 

Mosambikissa tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria tekemään tietoon perustuvia, positiivisia, vastuullisia ja terveitä valintoja koskien heidän seksuaalisuuttaan ja tulevaisuuttaan. Lisäksi parannetaan laadukkaiden ja nuorisoystävällisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta. Hankkeessa pyritään myös muuttamaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia rajoittavia haitallisia sosiaalisia normeja ja vaikuttamaan paremman lainsäädännön puolesta. Hankkeessa lapset ja nuoret oppivat tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja toimivat yhteisöissään niiden puolesta. Vanhempien ja yhteisöjen muiden aikuisten kanssa puretaan vallitsevia haitallisia normeja. Seksuaalikasvatusta kouluissa vahvistetaan mm. opettajien koulutuksella. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja parannetaan kouluttamalla terveystyöntekijöitä ja perustamalla terveysasemille nuoria palvelevia yksiköitä.          

SASK

sask_yellow_rgb_small

Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Usein kotiapulaisina työskentelee myös nuoria tyttöjä ilman mitään turvaa tai tietoa oikeuksistaan. Kotiapulaisten työolojen parantumisella on suora yhteys heidän perheidensä ja lapsiensa elinolojen paranemiseen. Äitien voimaantumisen kautta myös lapset oppivat oikeuksistaan ja näkevät vaihtoehtoisia tulevaisuuden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. 

Kotiapulaisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on, että tämän hyvin heikon työntekijäryhmän asema, oikeustietoisuus ja vaikuttamistyö paranee, mikä puolestaan johtaa parempiin ja turvallisempiin työ- ja elinolosuhteisiin. Tuen avulla kotiapulaisten ammattiliitot kykenevät ajamaan kotiapulaisten oikeuksia ja lisäämään heidän arvostustaan myös yhteiskunnassa laajemmin. 

Solidaarisuus

KSS_logo_pysty_RGB@4x

Solidaarisuus suuntaa Nenäpäivän varat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti sukuelinten silpomisperinteen ehkäisemiseen Somalimaassa sekä perheiden ruokaturvan parantamiseen haurailla alueilla.

Somalimaassa koulutetaan maanviljelijöitä ja karjankasvattajia ilmastosopeutumisen ja -hillitsemisen keinoista. Solidaarisuus investoi vedenkeruu- ja kastelujärjestelmäteknologiaan, tulvahallintaan sekä siemenpankkitoimintaan varmistaakseen perheiden ruokaturvalle kestävää perustaa. Lisäksi Somalimaassa koulutetaan kyläkomiteoita, jotka laativat katastrofivalmius- ja ympäristösuojeluohjelmat sekä seuraavat niiden toteutusta. Nenäpäivä-varoilla tuetaan myös paikallista hunajan- ja siipikarjatuotantoa ja vihannesten viljelyä kasvihuoneissa. Alueella vahvistetaan naisten yrittäjyystoimintaa perustamalla naisten säästö- ja lainaryhmiä ja kehittämällä naisten yritystaitoja.

Lisäksi hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joissa keskustellaan naisiin kohdistuvan väkivallan syistä ja ehkäisykeinoista. YPEER:n ja NAFIS:n hankkeissa ehkäistään tyttöjen sukuelinten silpomista kouluttamalla ja mobilisoimalla sekä vastuunkantajia että oikeuksienhaltijoita.

Suomen Lähetysseura

Lähetysseura_vaakalogo_RGB

Suomen Lähetysseura ohjaa Nenäpäivän varat Kambodžaan, Myanmariin, Etiopiaan ja Senegaliin. Hankkeet keskittyvät koulutuksen parantamiseen sekä vammaisten lasten ja nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien kansanryhmien tukemiseen.

Vammaiset lapset ja heidän perheensä elävät kehittyvissä maissa usein köyhyydessä ja vammaisia piilotellaan. Vain pieni osa vammaisista lapsista aloittaa koulun, ja monella  se keskeytyy hyvin pian. Lähetysseura auttaa puolustamaan vammaisten oikeuksia, lisäämään yhteisöjen tietämystä vammaisten oikeuksista ja muuttamaan suhtautumista vammaisiin entistä positiivisemmaksi.

Lähetysseura tukee eri kieliryhmien lasten koulutusta, jotta he voisivat aloittaa koulutiensä omalla äidinkielellään. Lasten lukutaitoa vahvistetaan kaksikielisellä opetuksella ja paikallisia opettajia koulutetaan. Lisäksi Lähetysseura tukee ja kehittää kyläyhteisöjä niin, että vähemmistöt kykenevät itsenäisesti vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin, ajamaan oikeuksiaan ja toimimaan yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Kyliin perustetaan kehityskomiteoita, joissa myös naisten ja lasten ääni pääsee kuuluviin.

Suomen Punainen Risti

Punainen risti

Suomen Punainen Risti (SPR) suuntaa Nenäpäivässä kerättyjä varoja ohjelmiin Burundiin, Somialiaan ja Tadzikistaniin.

Suomen Punainen Risti jatkaa käynnissä olevaa yhteisöterveyshanketta Muramwyan provinssissa Burundissa. Hankkeessa edistetään lasten terveyttä ja ravitsemusta esimerkiksi ravitsemusseurannan ja lasten huoltajille annettavan ravitsemuskoulutuksen avulla. 

Tadžikistanissa jatketaan vuonna 2021 alkanutta terveys- ja sanitaatiohanketta. Tadžikistanin Punaisen Puolikuun kouluttamat vapaaehtoiset ja opettajat jatkavat yleisimpiä sairauksia ehkäisevän terveys- ja hygieniatiedon levittämistä yhteisöissä ja kouluissa Rashtin laakson alueella. Hankkeen tavoitteena on, että ihmiset, varsinkin lapset, sairastuisivat vähemmän tarttuviin tauteihin, joita maassa esiintyy paljon likaisen veden ja heikon sanitaation takia. 

Somaliassa Suomen Punainen Risti tukee  Somalian Punaisen Puolikuun kautta Somalimaan ja Puntmaan perusterveydenhuoltoa ylläpitämällä seitsemän terveysklinikan toimintaa. Klinikat parantavat terveyspalveluiden saatavuutta ja kohdeyhteisöjen terveydentilaa syrjäisissä yhteisöissä, keskittyen erityisesti äiti-lapsiterveyden edistämiseen. Klinikat tarjoavat perusterveydenhuoltoa ja äiti-lapsiterveyspalveluita kymmenille tuhansille ihmisille. Klinikoiden avulla lapsia hoidetaan äidin raskaudesta lähtien ja äitejä kannustetaan synnyttämään klinikoilla, joilla asiantuntevat kätilöt avustavat. Lapset rokotetaan ja heidän painoaan seurataan klinikoilla. Klinikat huolehtivat myös aliravittujen lasten lisäruokinnasta. Liikkuvien klinikoiden tarjoamat palvelut ovat erityisen tärkeitä kriisitilanteissa, kuten nyt kun Afrikan sarven alueella on käynnissä pahin ruoka- ja kuivuuskriisi 40 vuoteen.

Unicef Suomi

UNICEF_Logo-1024x256.png

Suomen UNICEF ohjaa Nenäpäivän avulla kerätyt varat vesi-, sanitaatio ja hygieniatyöhön Ugandassa.

Ugandan ohjelman tavoitteena on kohentaa lasten terveydentilaa varmistamalla lapsille ja heidän perheilleen turvallinen juomaveden saanti ja lapsiystävälliset sanitaatio- ja hygieniapalvelut. Ohjelman avulla UNICEF mm. kunnostaa ja rakentaa WC- ja käsienpesutiloja kouluissa, varhaiskasvatuskeskuksissa ja terveysasemilla sekä vesipisteitä ja kaivoja yhteisöissä laajemmin. Lisäksi UNICEF tukee viranomaisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden vesi-, sanitaatio- ja hygieniaosaamista. UNICEF lisää koulutuksen ja kampanjoiden kautta tietoisuutta hygienian merkityksestä, jotta ihmiset käyttäisivät WC-tiloja enemmän, sanitaatiotiloja ylläpidettäisiin riittävästi ja jotta hyvät hygieniakäytännöt, kuten käsienpesu, leviäisivät laajemmalle.

Työn tulokset näkyvät lasten kohentuneessa terveydessä. Parantunut hygienia ja puhdas juomavesi vähentävät sairastelua estämällä vesiperäisiä tartuntatauteja ja infektioita, ja ne myös parantavat lasten ja erityisesti tyttöjen koulutusta, kun sairastelu tai esimerkiksi kuukautiset eivät enää ole koulunkäynnin esteenä. Osa ohjelman työstä tapahtuu koko maassa ja osa on kohdennettu erityisesti Ugandan köyhimmille alueille, erityisesti maaseutuyhteisöihin ja haavoittuvaisiin urbaaneihin asuinalueisiin. UNICEF auttaa myös humanitaariseen hätään joutuneita perheitä, taaten puhtaan juomaveden saannin, hygieniatarvikkeet ja sanitaatiopalvelut yhteisöille luonnonmullistusten ja tartuntatautiepidemioiden keskellä.

Comic Relief

comicrelief_1

Nenäpäivää tehdään Suomessa brittiläisen Comic Reliefin Red Nose Day -lisenssillä. Nenäpäivän lisenssimaksun turvin Comic Relief tukee lapsia kehitysyhteistyöprojekteillaan Afrikassa.

Työ tähtää erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Comic Reliefin ansiosta yhä useampi lapsi saa paremman alun elämälleen ja saa mahdollisuuden juhlia viisivuotissyntymäpäiväänsä.