Kambodza.png

Hauska auttaa

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Iloinen kampanja kutsuu vuosittain suomalaiset mukaan tukemaan maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Nenäpäivän vietto perustuu ajatukseen, että jaettu huumori auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita ja hauskanpito antaa ihmiselle mahdollisuuden tulla yhteen tekemään maailmasta parempaa. Nenäpäivän merkeissä hyväntekeväisyys saa olla hauskaa ja nostattaa hymyn huulille.

Näin lahjoituksesi muuttaa maailmaa

Koulutus.png

Koulutus

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen ja Nenäpäivän tuella yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Se, että lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan voi muuttaa hänen koko elämänsä. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen. Koulutus suojelee tyttöjä lapsiavioliitoilta ja ehkäisee teiniraskauksia – kouluissa opetetaan lapsia puolustamaan omia oikeuksiaan.

On tärkeää, että lapset saavat koulussa tasokasta opetusta. Nenäpäivän lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta, kehitetään opintosisältöjä ja tuetaan lasten opetusta heidän omalla äidinkielellään.

Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.

Näin lahjoituksellasi voidaan tukea lasten koulunkäyntiä:

 • 10€ koulutarvikkeet lapselle lukukaudeksi
 • 30€ lukauden koulu- ja ruokamaksut lapselle
 • 40€ opettajankoulutus, joka parantaa jopa satojen lasten opetuksen tasoa

Terveys

Joka päivä 15 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehittyvissä maissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään näitä tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen pääsy lääkäriin.

Nenäpäivän tuella annetaan myös lasten vanhemmille terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Näin ehkäistään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin kunnostetaan elintärkeitä puhtaan veden lähteitä, parannetaan kotitalouksien vedensaantia ja sanitaatiota – kaikki tämä ehkäisee tarttuvien, ja usein tappavien, tautien leviämistä.

Konkreettisia asioita kohti parempaa terveyttä:

 • 10€ lääkkeet ja hoito tappavia tauteja vastaan
 • 20€ puhdas vesi 60:lle lapselle vuodeksi
 • 45€ hygieniapakkaus perheelle hätätilanteessa

Terveys.png
Ravinto.png

Ravinto

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa kestävästä viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat oppia myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Nälänhädän uhatessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Nenäpäivän tuella keinoja ja taitoja ruuan tuotantoon:

 • 10€ monipuolista ravintoa perheelle viikoksi
 • 20€ hedelmäpuita ja siemeniä kotipuutarhaan
 • 80€ lehmä perheelle turvaamaan elantoa

Turva

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lapsia suojellaan ja lasten oikeuksien edistetään Nenäpäivän tuella monella tapaa. Esimerkiksi lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan, jotta lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettäisiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Nenäpäivän lahjoituksilla edistetään sitä, että yhä useampi lapsi saa tarvitsemansa huolenpidon.

Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoituksilla ylläpidetään turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Lahjoituksellasi voimme esimerkiksi tarjota turvaa:

 • 15€koulutus sukuelinten silpomisen haitoista
 • 30€ tyttö pääsee turvaan silpomiselta
Turva.png

Nenäpäivä tukee järjestöjen työtä maailmalla

Nenäpäivässä on mukana yhdeksän luotettavaa järjestöä. Nenäpäivänä kerätyillä varoilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Nenäpäivän yhdeksän järjestöä vievät avun perille

Fida

Fida_logo_näyttöversio

Fida suuntaa Nenäpäivä-varat toimintaan Ugandassa, Burundissa, Keniassa ja Tansaniassa. Hankkeiden avulla turvataan lasten oikeuksia, parannetaan hygienia- ja terveystaitoja, huolehditaan vammaisten lasten oikeuksien toteutumisesta sekä tuetaan koulunkäyntiä. Keskiössä on erityisesti vammaisten lasten, nuorten äitien, pakolaislasten, kadulla elävien lasten sekä syrjäytyneiden nuorten tukeminen. Burundissa tuetaan myös marginalisoidun batwa-alkuperäiskansan oikeuksia.

Tavoitteena on taata lapsille turvalliset elinolosuhteet sekä laadukasta opetusta. Lapsille järjestetään kerhoja ja psykososiaalista tukea, mikä edistää heidän hyvinvointiaan. Koulutuksen avulla lisätään tietoisuutta seksuaali- ja kuukautisterveydestä sekä ympäristöstä. Hankkeissa opetetaan myös kestävää maataloutta ja tulohankinnallisia taitoja, mikä edistää perheiden hyvinvointia.

  

  

Kirkon Ulkomaanapu

KUA_logo_suomi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Nenäpäivän varoin lasten ja nuorten koulutusta Palestiinalaisalueen Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa sekä Ugandassa. Koulutus on avainasemassa, kun tahdotaan ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä köyhyydestä.

Palestiinalaisalueen Länsirannan ja Itä-Jerusalemin hankkeen pääpainona on syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukeminen. Mukana oleville lapsille nimetään oma henkilökohtainen tukihenkilö. Yhdessä tukihenkilönsä kanssa lapset osallistuvat pienryhmä- ja yksilötapaamisiin sekä erilaisiin työpajoihin. Aktiviteetit tukevat opiskelua, elämäntaitojen oppimista ja vapaa-ajan viettoa. Lasten elämään vaikuttavat alueen sotilaallisesta miehityksestä johtuva väkivallan uhka, psykososiaalinen stressi ja perheiden huoli taloudellisesta toimeentulosta.

Ugandassa tavoitteena on parantaa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa Mubenden alueen peruskouluissa. Työ keskittyy erityisesti vammaisten lasten, tyttöjen, nuorten äitien sekä raskaana olevien teini-ikäisten koulutukseen.

Pelastakaa Lapset

pelastakaa lapset

Nenäpäivän varoin Pelastakaa Lapset tekee työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsien tukemiseksi Sudanissa. 

Sudanissa edistetään lasten turvallista, osallistavaa ja laadukasta koulutusta sekä parannetaan lastensuojelua. Konfliktien ja koronapandemian takia tuhannet lapset ovat tippuneet pois koulutuksen parista. Nenäpäivän varoin rakennetaan ja kunnostetaan oppimistiloja, järjestetään epävirallista koulutusta lapsille, jotka muuten ovat koulutuksen ulkopuolella sekä lisätään tietoisuutta koulutuksen merkityksestä. 

Plan International Suomi

plan-international-300x114.png

Plan International suuntaa Nenäpäivän varat lasten ja nuorten oikeuksien vahvistamiseen Mosambikissa. 

Hankkeessa lapset ja nuoret oppivat tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja toimivat yhteisöissään niiden puolesta. Vanhempien ja yhteisöjen muiden aikuisten kanssa puretaan vallitsevia haitallisia normeja. Seksuaalikasvatusta kouluissa vahvistetaan mm. opettajien koulutuksella. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja parannetaan kouluttamalla terveystyöntekijöitä ja perustamalla terveysasemille nuoria palvelevia yksiköitä. Hankkeessa myös parannetaan vähemmistöjen asemaa esimerkiksi kouluttamalla terveyshenkilökuntaa heidän huomioimisessa palveluntarjonnassa. Yhteisöjen kykyä varautua katastrofeihin ja sopeutua ilmastonmuutokseen tuetaan mm. koulutuksella ja lapsikeskeisellä varautumissuunnittelulla.          

SASK

sask_yellow_rgb_small

Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Usein kotiapulaisina työskentelee myös nuoria tyttöjä ilman mitään turvaa tai tietoa oikeuksistaan. Kotiapulaisten työolojen parantumisella on suora yhteys heidän perheidensä ja lapsiensa elinolojen paranemiseen. Äitien voimaantumisen kautta myös lapset oppivat oikeuksistaan ja näkevät vaihtoehtoisia tulevaisuuden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. 

Kotiapulaisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on, että tämän hyvin heikon työntekijäryhmän asema, oikeustietoisuus ja vaikuttamistyö paranee, mikä puolestaan johtaa parempiin ja turvallisempiin työ- ja elinolosuhteisiin. Tuen avulla kotiapulaisten ammattiliitot kykenevät ajamaan kotiapulaisten oikeuksia ja lisäämään heidän arvostustaan myös yhteiskunnassa laajemmin. 

Solidaarisuus

KSS_logo_pysty_RGB@4x

Solidaarisuus suuntaa Nenäpäivän varat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti sukuelinten silpomisperinteen, ehkäisemiseen Keniassa ja Somalimaassa sekä perheiden ruokaturvan parantamiseen Somalimaan haurailla alueilla.

Keniassa pääpaino on sukuelinten silpomisen ja parisuhdeväkivallan vastaisessa työssä. Olennaisena osana on yhteisön kouluttaminen, jotta haitallisista perinteistä ja niihin liittyvistä asenteista voitaisiin luopua. Tytöille järjestetään aikuistumisriittejä, jotka tarjoavat vaihtoehdon silvottavaksi joutumiselle. Myös lasten vanhemmille opetetaan silpomisen haitallisista seurauksista, jotta he sitoutuisivat säästämään tyttärensä silpomistoimenpiteeltä.

Somalimaassa tavoitteena on, että lapsilla ja perheillä olisi riittävästi ruokaa ja vettä. Solidaarisuus auttaa perheitä varautumaan ruoantuotantoa uhkaaviin katastrofeihin tarjoamalla muun muassa koulutusta, kalustoa ja vedenkeruujärjestelmiä sekä investoimalla siemenpankkitoimintaan. Lisäksi Somalimaassa naisten yrittäjyystoimintaa vahvistetaan perustamalla laina- ja säästöryhmiä ja taitoja kehittämällä  sekä järjestetään tilaisuuksia tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi.

Suomen Lähetysseura

Lähetysseura_vaakalogo_RGB

Suomen Lähetysseura ohjaa Nenäpäivän varat Kambodžaan, Myanmariin, Etiopiaan ja Senegaliin. Hankkeet keskittyvät koulutuksen parantamiseen sekä vammaisten lasten ja nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien kansanryhmien tukemiseen.

Vammaiset lapset ja heidän perheensä elävät kehittyvissä maissa usein köyhyydessä ja vammaisia piilotellaan. Vain pieni osa vammaisista lapsista aloittaa koulun, ja monella  se keskeytyy hyvin pian. Lähetysseura auttaa puolustamaan vammaisten oikeuksia, lisäämään yhteisöjen tietämystä vammaisten oikeuksista ja muuttamaan suhtautumista vammaisiin entistä positiivisemmaksi.

Lähetysseura tukee eri kieliryhmien lasten koulutusta, jotta he voisivat aloittaa koulutiensä omalla äidinkielellään. Lasten lukutaitoa vahvistetaan kaksikielisellä opetuksella ja paikallisia opettajia koulutetaan. Lisäksi Lähetysseura tukee ja kehittää kyläyhteisöjä niin, että vähemmistöt kykenevät itsenäisesti vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin, ajamaan oikeuksiaan ja toimimaan yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Kyliin perustetaan kehityskomiteoita, joissa myös naisten ja lasten ääni pääsee kuuluviin.

Suomen Punainen Risti

Punainen risti

Suomen Punainen Risti (SPR) suuntaa Nenäpäivässä kerättyjä varoja ohjelmiin Burundiin, Somialiaan ja Tadzikistaniin.

Burundissa toiminta keskittyy Murawyan provinssiin. Lasten terveyttä tuetaan alueella järjestämällä ravitsemuskoulutuksia ja -seurantaa sekä perustamalla kotipuutarhoja. Alueella järjestetään koulutuksia seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja lisäksi mahdollisuutta osallistua perhesuunnitteluneuvontaan parannetaan sitä haluaville. Myös kuukautishygieniaa edistetään alueella ja tytöille jaetaan kuukautissiteitä. Sukupuoleen ja seksualisuuteen liittyvää väkivaltaa ehkäistään kouluttamalla yhteisöä ja Burundin Punaisen Ristin vapaaehtoisia.

Tadzikistanissa koulutetaan vapaaehtoisia ja opettajia levittämään yleisimpiä sairauksia ehkäisevää terveys- ja hygieniatietoa Rashtin laakson alueella. Toiminta keskittyy muun muassa kuukautisterveydestä puhumiseen sekä vähentämään erityisesti lasten sairastumista tarttuviin tauteihin, sillä taudit ovat yleisiä likaisen veden ja heikon sanitaation takia. Myös vesijärjestelmiä sekä vessoja kunnostetaan puhtaan veden saamiseksi ja hygienian parantamiseksi. Koulujen kunnolliset wc-tilat ja käsienpesumahdollisuudet ehkäisevät tautien leviämistä. Kuukautishygieniatiedon levittäminen ja koulujen asianmukaiset wc-tilat helpottavat tyttöjen koulunkäyntiä.

Somaliassa Suomen Punainen Risti tukee Somalian Punaisen Puolikuun kautta Somalimaan ja Puntmaan perusterveydenhuoltoa ylläpitämällä seitsemän terveysklinikan toimintaa. Klinikat parantavat terveyspalveluiden saatavuutta ja kohdeyhteisöjen terveydentilaa syrjäisissä yhteisöissä, keskittyen erityisesti äiti-lapsiterveyden edistämiseen. Klinikat tarjoavat perusterveydenhuoltoa ja äiti-lapsiterveyspalveluita kymmenille tuhansille ihmisille. Klinikoiden avulla lapsia hoidetaan äidin raskaudesta lähtien ja äitejä kannustetaan synnyttämään klinikoilla, joilla asiantuntevat kätilöt avustavat. Lapset rokotetaan ja heidän painoaan seurataan klinikoilla. Klinikat huolehtivat myös aliravittujen lasten lisäruokinnasta. Liikkuvien klinikoiden tarjoamat palvelut ovat erityisen tärkeitä kriisitilanteissa, kuten nyt kun Afrikan sarven alueella on käynnissä pahin ruoka- ja kuivuuskriisi 40 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että Somaliassa noin 6,7 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän akuutista ruokapulasta tänä vuonna, joista yli 300 000 mahdollisesti jopa nälänhädästä. Myös alle viisivuotiaiden lasten akuutit aliravitsemustapaukset ovat jyrkässä nousussa.

Unicef Suomi

UNICEF_Logo-1024x256.png

Suomen UNICEF ohjaa Nenäpäivän avulla kerätyt varat vesi-, sanitaatio ja hygieniatyöhön Ugandassa.

Ohjelman tavoitteena on kohentaa lasten terveydentilaa. Ugandassa varoilla rakennetaan muun muassa lapsiystävällisiä vessoja ja muita sanitaatio- sekä hygieniatiloja. Lisäksi varoilla turvataan juomaveden saantia perheille ja lapsille. Samalla paikallisia yhteisöjä, terveyskeskusten henkilökuntaa sekä lapsia opastetaan hyvän hygienian tärkeydestä sekä vesipisteiden ja käymälöiden ylläpidosta. Parantunut hygienia ja puhdas juomavesi vähentävät sairastelua yleisesti estämällä vesiperäisiä tartuntatauteja ja infektioita, mutta ne myös parantavat lasten ja erityisesti tyttöjen koulutusta, kun sairastelu tai esimerkiksi kuukautiset eivät enää ole koulunkäynnin esteenä.

UNICEF tukee myös humanitaariseen hätään joutuneita perheitä, taaten puhtaan juomaveden saannin, hygieniatarvikkeet ja sanitaatiopalvelut hätään joutuneille yhteisöille luonnonmullistusten ja tartuntatautiepidemioiden keskellä.

Comic Relief

comicrelief_1

Nenäpäivää tehdään Suomessa brittiläisen Comic Reliefin Red Nose Day -lisenssillä. Nenäpäivän lisenssimaksun turvin Comic Relief tukee lapsia kehitysyhteistyöprojekteillaan Afrikassa.

Työ tähtää erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Comic Reliefin ansiosta yhä useampi lapsi saa paremman alun elämälleen ja saa mahdollisuuden juhlia viisivuotissyntymäpäiväänsä.