Dataskyddsprinciper

Allmänna villkor för webbtjänsten

En användare som använder webbtjänsten förbinder sig till följande villkor:

Stiftelsen Näsdagens integritetspolicy för kund- och intressentregistret

I register- och dataskyddsbeskrivningarna redovisas hur kundernas personuppgifter används och samlas in.

Vid behandling av personuppgifter följer vi tillämplig lagstiftning, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning och den dataskyddslagstiftning som gäller i Finland.

Stiftelsen Näsdagens övriga registerbeskrivningar

Stiftelsen Näsdagens dataskyddsprinciper