Uutiset

Pelastakaa Lapset on edistänyt Nenäpäivän tuella kymmenien tuhansien lapsien oikeuksia

Artikkelin julkaisu päivämäärä

07.09.2022

Jaa sosiaalisessa mediassa

Nuoria istumassa pihalla matolla.
Pelastakaa Lapset tukee Nenäpäivän varoin lapsia Burkina Fasossa. Kuva: Pelastakaa Lapset.

Perheiden toimeentulon vahvistaminen sekä lastensuojelun rakenteiden kehittäminen edistävät lasten hyvinvointia, mahdollisuutta käydä koulua sekä turvallista, väkivallatonta lapsuutta.

Burkina Faso on yksi maailman vaarallisimmista maista lapsille. Aseelliset konfliktit, ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, koulutuksen puute ja köyhyys vaikeuttavat perheiden elämää ja vaarantavat lasten tulevaisuuden. Lapsiin kohdistuvat uhat ovat lisääntyneet merkittävästi Sahelin konfliktin levittyä vuodesta 2019 alkaen. Mahdollinen väkivalta ja hyväksikäyttö kohdistuvat erityisesti kotinsa jättämään joutuneisiin lapsiin. 

Pelastakaa Lapset on osallistunut Nenäpäivään vuodesta 2007 alkaen ja tukenut kerätyillä lahjoituksilla kymmeniä tuhansia lapsia ja perheitä muun muassa Intiassa, Nepalissa, Bangladeshissa ja Etiopiassa sekä Burkina Fasossa.

Vuodesta 2017 alkaen yli 40 000 lasta on saanut apua Burkina Fasossa lahjoittajien tuella. Avun merkitys lasten elämiin on ollut suuri.

16-vuotias Anselme
“Tiedän nyt, että lapsen haukkuminen on henkistä väkivaltaa ja lapsen lyöminen on fyysistä väkivaltaa”, kuvaa lapsikerhoon osallistunut 16-vuotias Anselme. Kuva: Pelastakaa Lapset.

Perheiden tukeminen mahdollistaa lapselle opintien

Burkina Fasossa lapsia autetaan perheiden toimeentuloa tukemalla. Käteisapua jaetaan kaikista suurimmassa tarpeessa oleville perheille. Kun perhe on joutunut jättämään kotinsa esimerkiksi konfliktin tai kuivuuden seurauksena, on pienikin rahallinen tuki tärkeä keino auttaa vaikeimpien aikojen yli.

Käteisapu auttaa myös vanhempia turvaamaan lastensa keskeisimmät tarpeet, kuten ostamaan heille ravitsevaa ruokaa tai lähettämään lapset kouluun. Erityisesti tyttöjen mahdollisuus päästä opiskelemaan on parempi, jos heitä ei tarvita huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan tai auttamaan elannon hankkimisessa.

Yli 92 % vuonna 2021 tukea saaneista perheistä kertoi käyttäneensä saamaansa apua lastensa koulutukseen.

Lasten osallisuus ja vanhempien tietoisuus edistävät turvallista lapsuutta

Pelastakaa Lasten tavoite on suojella jokaista lasta kaikelta väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Burkina Fasossa lastensuojelua vahvistetaan edistämällä lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan, auttamalla väkivaltaa kohdanneet lapset avun pariin sekä kouluttamalla vanhempia ja sosiaalityöntekijöitä esimerkiksi lapsityön sekä lapsiavioliittojen haittavaikutuksista. Vaikutamme myös jatkuvasti lainsäädäntöön ja paikallisesti lastensuojelun käytäntöihin niitä vahvistaen.

Lapset osallistuvat ja vaikuttavat yhteisöissä perustetuissa lapsikerhoissa. Kerhoissa he tapaavat ystäviään, oppivat omista oikeuksistaan sekä keskustelevat kohtaamistaan haasteista ja epäkohdista.

14-vuotias Salimata
“Haluan auttaa ja suojella myös muita yhteisöni lapsia. Kerron heille, mitä olen kerhossa oppinut”, sanoo lapsikerhoon osallistunut 14-vuotias Salimata. Kuva: Pelastakaa Lapset.

Lapsikerhot ja yhteisöjen koulutus vaikuttavat asenteisiin ja ymmärrykseen merkittävästi. 88% vuonna 2021 koulutusta saaneista vanhemmista kertoi, että heidän ymmärryksensä lasten kohtaamasta väkivallasta ja lapsityön haitoista kasvoi. Lapsista 62 % puolestaan kertoi, että he osaavat nyt suojella itseään sekä ikätovereitaan paremmin mahdolliselta väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Teksti ja kuvat: Pelastakaa Lapset

Nenäpäivä tukee yhdeksän järjestön työtä maailmalla

Nenäpäivän lahjoituksilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Lue lisää järjestöjen tekemästä työstä »