Uutiset

Mari Kähäri: ”Kouluun pääsy tekee vammaiset lapset näkyviksi Kambodžassa”

Artikkelin julkaisu päivämäärä

07.11.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa

WhatsApp-Image-2023-11-03-at-12.39.34.jpeg

Vammaisten lasten tiedetään käyvän muita lapsia epätodennäköisemmin koulua ja kohtaavan muita lapsia todennäköisemmin kiusaamista, negatiivisia asenteita ja syrjintää. Myös Kambodžassa vammaisuuteen liittyy usein negatiivisia asenteita ja syrjintää.

Lähetysseuran kehitysyhteistyökumppani Epic Arts tarjoaa koulutusta vammaisille lapsille ja nuorille sekä työskentelee kaikille saavutettavissa olevan koulutuksen edistämiseksi. Järjestö toimii Kambodžassa Kampotin maakunnassa, tehden tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja kouluviranomaisten kanssa. Tätä työtä tuetaan Nenäpäivän varoilla.

Epic Arts käynnisti viime syksynä ensimmäistä kertaa luokan vammaisille lapsille Kampotin kaupungin ulkopuolelle. Trasek Khongin peruskoulussa käynnistynyt luokka on tarjonnut koulunkäynnin mahdollisuuden kahdeksalle 8–14-vuotiaalle vammaiselle lapselle, joilla ei ole ollut muuta mahdollisuutta käydä koulua.

Luokan käynnistäminen on antanut näille lapsille myös mahdollisuuden käydä samaa koulua omien sisarustensa ja muiden yhteisönsä lasten kanssa. Luokka on lisäksi tarjonnut vertaistukea oppilaiden vanhemmille.

Tavoitteena on, että luokan oppilaat voivat jatkossa siirtyä erilliseltä luokaltaan koulun muihin luokkiin.  Vammaisten lasten luokka on siirtymässä suunnitellusti ensimmäisen toimintavuotensa päättyessä kunnan vastuulle, ja Epic Arts valmistautuu käynnistämään seuraavan luokan toisessa kunnassa.

Ymmärrystä lapsille ja vanhemmille

Vammaisten lasten läsnäolo Trasek Khongin peruskoulussa on herättänyt kiinnostusta muissa lapsissa ja aikuisissa. Tämä kiinnostus on kasvanut ymmärrykseksi vammaisuudesta ja vammaisten lasten oikeuksista. Luokka on tehnyt vammaiset lapset näkyviksi muille lapsille, heidän vanhemmilleen, opettajille ja koko yhteisölle.

Pääsin hiljattain vierailemaan Trasek Khongin peruskoulussa. Keskustelu koulun opettajien ja johdon kanssa osoitti, että koulun ja Epic Artsin tiivis yhteistyö on tuottanut hienoa tulosta. Koulun opettajat suhtautuvat vammaisiin lapsiin positiivisesti, ja koulun johdolla on selkeä tahtotila mahdollistaa vammaisten lasten kouluun pääsy myös kunnan muissa kouluissa.

Keskustelussa tuli kuitenkin esille myös se, että koulu tarvitsee edelleen paljon tukea vammaisten lasten kouluun pääsyn mahdollistamiseksi ja laadukkaan inklusiivisen opetuksen kehittämiseksi.

Harva vammainen lapsi pääsee kouluun

Kambodžassa vammaiset lapset kohtaavat koulunkäynnissä samoja ongelmia kuin lapset muualla maailmassa: vammaiset lapset pääsevät aloittamaan koulun ja suorittavat peruskoulun loppuun huomattavasti muita epätodennäköisemmin.

Vammaisuuden ajatellaan johtuvan aiemmassa elämässä tehdyistä pahoista teoista. Vammaisen henkilön uskotaan myös yleisesti tuovan ympärilleen huonoa onnea.

YK:n Kambodžan maatiimin vuonna 2021 tekemän vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän tilannekatsauksen mukaan suurimpia esteitä vammaisten lasten koulunkäynnille ovat puutteet opettajien osaamisessa ja oppimateriaaleissa. Myös kouluun kulkemisen haasteet, koulutilojen esteellisyys, syrjivät asenteet ja vanhempien rajalliset mahdollisuudet tukea lastaan estävät vammaisten lasten koulunkäyntiä.

Katsauksen mukaan järjestöillä ja kansainvälisillä toimijoilla on Kambodžassa huomattava rooli koulutus-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarjoamisessa vammaisille henkilöille. Palveluiden saatavuudessa on suurta maantieteellistä vaihtelua.

Kaikkien saavutettavissa olevan koulutuksen kehittäminen on yksi Kambodžan koulutusstrategian päätavoitteista. Tavoitteeseen pääsemisen on katsottu edellyttävän erityisesti opettajien osaamisen vahvistamista.

Vammaisten lasten kouluun pääsy edellyttää kuitenkin myös vammaisten lasten tunnistamista. Tässä on viime vuosina kehitetty Kambodžassa. Vammaisten lasten ja nuorten lukumäärästä ja koulunkäynnistä on kuitenkin edelleen haastavaa löytää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa.

Lähetysseuran kumppanit ovat kertoneet puutteellisen tiedon vaikeuttaneen heidän työnsä suunnittelua. Luotettavan tiedon puuttuessa vammaisten lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista vahvistavaa työtä on haastavaa suunnitella.

WhatsApp-Image-2023-11-03-at-12.39.24-1024x768.jpeg
Mari Kähäri

Suomen Lähetysseura, vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntija Kambodžassa