Uutiset

Koodiviidakko: Viestintä auttamisen mahdollistajana

Artikkelin julkaisu päivämäärä

18.10.2017

Jaa sosiaalisessa mediassa

uutiskirje artikkeliin

Kun pieni lapsi kokee pelottavan tilanteen, tarvitsee hän turvakseen aikuisen, joka rohkaisee ja selittää, miten tilanteessa tulee toimia. Kun kohtaamme kriisin, jota emme voi yksin ymmärtää tai selittää, toisten ihmisten sanat lohduttavat meitä ja auttavat jatkamaan eteenpäin. Kun jossain päin maailmaa suuri joukko ihmisiä kokee hätää ja puutetta, nopeasti välitetty tieto avuntarpeesta saa meidät toimimaan oikealla tavalla. 

Sen lisäksi, että viestintä itsessään on auttamista, se on myös väline, joka auttaa meitä ymmärtämään, missä apua tarvitaan ja millä keinoin sitä tulisi tarjota. Viestinnällä onkin tärkeä rooli esimerkiksi Nenäpäivän kaltaisten, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen tähtäävien kampanjoiden onnistumisessa. Jotta tieto Nenäpäivästä sekä sen taustoista, päämääristä ja sisällöstä tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön, tarvitaan avointa ja moneen eri kanavaan ulottuvaa viestintää. 
 
Hyväntekeväisyysviestinnän on oltava ymmärrettävää ja faktoihin perustuvaa, mutta sen on myös löydettävä perille ja vakuutettava vastaanottajansa. Nykypäivänä tämä tarkoittaa sitä, että viestinnän on ulotuttava perinteisen televisio- ja printtimedian lisäksi digitaalisiin kanaviin. Esimerkiksi verkkosivut, sosiaalinen media, videot sekä uutiskirjeet ovat tärkeä osa sitä kokonaisuutta, josta Nenäpäivänkin viestintä koostuu. 
 
Monikanavainen viestintä on usein haastavaa, sillä jokainen kanava vaatii omanlaisensa lähestymistavan. Se mikä toimii esimerkiksi Facebookissa, ei välttämättä toimi uutiskirjeessä tai toisin päin. Jokaiseen viestintäkanavaan on suunniteltava oma tapansa viestiä, vaikka viestin sanoma onkin kaikissa sama. 
 
Me täällä Koodiviidakolla haluamme tukea Nenätoimistoa vaativassa viestintätyössä tarjoamalla heidän käyttöönsä digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän työkalujamme. Toivomme, että avullamme Nenäpäivän sanomaa saadaan levitettyä entistä laajemmin eteenpäin ja että viestinnän voima saa yhä useamman suomalaisen osallistumaan kampanjaan ja auttamaan maailman lapsia
 
 
Mari Maunu
Koodiviidakon markkinointikoordinaattori, jonka sydän sykkii aidolle, tunteita herättävälle  viestinnälle