Sidosryhmärekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nenäpäivä-säätiö

Käyntiosoite: Radiokatu 5B | 00240 Helsinki

Postisoite: PL 83 | 00024 Yleisradio

puh. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riina Paasio | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi

Nenäpäivä-säätiön sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja palvelusuhteen sekä Nenäpäivä-säätiön hallinnon toteuttamiseksi.  Tietoja käytetään muun muassa Nenäpäivä-kampanjaan osallistumisen, vetoamisen ja lahjoittamisen mahdollistamiseen, kuten esimerkiksi yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen omien Nenäpäivä-keräysten mahdollistamiseen sekä kampanjamateriaalien ja keräystarvikkeiden toimittamiseen.

Nenäpäivä-säätiö huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen, yksityisyyden suojan periaatteiden sekä muun henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu viestintä. Asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi henkilötietoja voi käsitellä myös ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, kuva, osoite, puhelinnumero, tieto operaattorista, IP-osoite sekä sähköposti. Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, sähköisten Internet-lomakkeiden, tekstiviestin, verkkolahjoitusten ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla. Tietolähteenä toimivat myös asiakkaille järjestettävät verkostoitumistilaisuudet. Sähköpostiviestit tai muut yhteydenotot voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja voidaan saada Nenäpäivän avun perille vieviltä järjestöiltä sekä kerätä ja päivittää myös yritysten tai yhteisöjen julkisilta verkkosivuilta tai saatavilla olevien suoramarkkinointi- ja päättäjärekisterien kautta rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen sisällä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei ole enää rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity itse pyytää niiden poistoa.

Tarkastus- ja poisto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä pyytää tietoja poistettavaksi. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen nenapaiva@nenapaiva.fi