Facebook-rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nenäpäivä-säätiö

Käyntiosoite: Radiokatu 5B | 00240 Helsinki

Postisoite: PL 83 | 00024 Yleisradio

puh. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riina Paasio | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi

Nenäpäivä-säätiön Facebook-rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi, muun muassa Nenäpäivä-kampanjaan osallistumisen ja lahjoittamisen mahdollistamiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi Nenäpäivästä viestimiseen, kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen omien keräysten mahdollistamiseen sekä kampanjamateriaalien toimittamiseen. Nenäpäivä-säätiö huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen, yksityisyyden suojan periaatteiden sekä muun henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu viestintä. Asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi henkilötietoja voi käsitellä myös ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, kuva, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.

Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet sekä käyttäjän yhteisöpalveluun julkiseksi asettamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan  asiakkaan yhteisöpalveluun itse julkisesti asettamista tiedoista sekä asiakkailta suoraan mikäli he ovat yhteydessä Nenäpäivän Facebook-sivuun. Messenger-viestit tai muut yhteydenotot voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen sisällä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä pyytää tietoja poistettavaksi. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: nenapaiva@nenapaiva.fi