Uutiset

Suomen Lähetysseura: ”Poistetaan esteet lasten koulutukselle”

Artikkelin julkaisu päivämäärä

29.10.2018

Jaa sosiaalisessa mediassa

Nepal, lapsiystävällinen koulu. Kuva: Anni Takko

Arvopohjansa perusteella Suomen Lähetysseura on jo kauan ennen julistuksen syntymistäkin pitänyt tärkeänä, että lapset pääsevät kouluun.

Lähetysseuralle on ollut tärkeää erityisesti se, että koulutusmahdollisuudet ovat olemassa myös heikoille ja hauraille ryhmille. Jos näiden erityistarpeisiin ei kiinnitetä huomiota, lapset joko eivät tule kouluun lainkaan tai keskeyttävät aikaisessa vaiheessa.

Vaikka paljon myönteistä on tapahtunut maailmanlaajuisesti lasten asemassa, esteet oikeuksien toteutumiselle ovat monet. Suurin este koulutuksen onnistumiselle on köyhyys. Opetuksen taso on monessa paikassa suuri ongelma. Koulutulokset kärsivät myös silloin, kun ruokaturva ei toteudu. Lähetysseuran ruokaturvatyölläkin on siis suora yhteys koulumenestykseen.

Monelle suuri oppimisen este on se, että opetuksessa ei käytetä lapsen omaa äidinkieltä. Kun oppilas ei ymmärrä annettua opetusta, riski koulun keskeyttämiselle on suuri. Tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin koulun alkuvaiheessa kotikielen käyttö on koulumenestyksen kannalta ratkaiseva asia. Siksi Nenäpäivän tukema äidinkielinen opetushanke Nepalissa on hyvin tärkeä.

Liian usein perheen toimeentulo voi olla kouluun pääsemisen este. Monessa kodissa ei nähdä, että lapsilla on omat oikeudet, vaan lapset nähdään ensisijaisesti tulonhankkijoina. Silloin koulunkäynti jää toisarvoiseksi asiaksi. Esimerkiksi Boliviassa lapsia käytetään työvoimana kaivosteollisuudessa. Paitsi että työ on hengenvaarallista, lasten aika ja voimat eivät riitä koulunkäyntiin. Maassa, jossa lapsityön käyttö on laillista, tarvitaan vaikuttamistyötä muutoksen puolesta ja hyviä vaihtoehtoja lapsille.

Lähetysseura tukee Nenäpäivä-keräyksen varoin Bolivian lapsityöläisiä sekä Nepalissa työtä, joka parantaa lasten ja naisten asemaa sekä tukee kokonaisia yhteisöjä – erityisesti etnisiä vähemmistö- ja dalit- eli alakastisten yhteisöjä – kohentamaan koulutusta, ruokaturvaa, terveyttä ja toimeentulomahdollisuuksia. Lähetysseuralla ja Nenäpäivällä on yhteinen tavoite: poistetaan esteet lasten koulutukselle ja luodaan mahdollisuuksia hyvälle elämälle.

 

Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseura