Uutiset

Pelastakaa Lapset: ”Toivoa köyhimpien intialaislasten elämään”

Artikkelin julkaisu päivämäärä

30.10.2018

Jaa sosiaalisessa mediassa

pieni-Payal

Pelastakaa Lapset on ollut mukana Nenäpäivässä koko sen yli 10 vuotisen historian ajan. Hyvän tekeminen hauskalla tavalla osana Nenäpäivää on tuonut myös omaan organisaatioomme oppia siitä, kuinka kehitysteemoista voidaan viestiä hyvin erilaisin tavoin. Nenäpäivän kautta taas meillä on ollut mahdollisuus puhutella suurempia yleisöjä, ja kertoa myös omasta työstämme kehitysmaissa asiantuntijanäkökulmaa laajemmin. 

Pelastakaa Lapset tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten eloonjäämistä, oppimista ja suojelua ympäri maailmaa. Tukea tarvitaan jatkuvasti, sillä köyhyydestä, luonnonmullistuksista, sodista ja konflikteista johtuen monen lapsen tulevaisuus on uhattuna. Onkin onni, että moni suomalainen haluaa olla mukana tässä työssä Nenäpäivän kautta. 

Pelastakaa Lasten Nenäpäiväkohde sijaitsee Intiassa Rajastanin osavaltiossa Dungapurin alueella, joka on Rajastanin osavaltion köyhintä aluetta. Joka kolmas lapsi on aliravittu ja lapsikuolleisuus on muita alueita suurempi. Heikommassa asemassa ovat erityisesti orvot tai toisen vanhempansa menettäneet lapset, sillä he joutuvat usein hyväksikäytetyiksi tai laiminlyödyiksi. Ilman tukea jääneiden lasten kohtalona on köyhyyden kierre, josta on vaikea päästä ulos. Sen vuoksi käytämmekin Nenäpäivän kautta kerättyjä varoja juuri heidän auttamiseensa. 

Intian omat sosiaaliturvajärjestelmät ovat varsin hyvät ja toimivat, mutta ongelmana on se, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja aikuiset eivät pääse hyödyntämään tukia, joihin he olisivat oikeutettuja. Syynä tähän on usein tiedon puute tai lukutaidottomuus, jolloin esimerkiksi lomakkeiden täyttäminen on mahdotonta. Hankkeessamme puutumme tähän, ja pyrimme myös aktiivisesti tavoittamaan ne kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat perheet, jotka tuista voisivat hyötyä. Näin Pelastakaa Lasten kehittämä lähestymistapa parantaa köyhimpien kotitalouksien pääsyä tukien piiriin. 

Nenäpäivän tuen avulla tuhannet lapset ja vanhemmat ovat saaneet ja tulevat saamaan tietoa sosiaaliturvaohjelmista ja julkisista palveluista sekä apua niiden hakemiseen ja hyödyntämiseen. Annamme vanhemmille myös koulutusta ja opastusta hyvästä kasvatuksesta, ravitsemuksesta ja terveydestä sekä lasten koulunkäynnin edistämisestä. Samaan aikaan lisäämme viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja lasten huoltajien ymmärrystä lasten oikeuksista ja tarpeista, jotta tukia myös käytettäisiin nimenomaan lapsen hyvinvoinnin parhaaksi. Tämän vuoksi kutsummekin lähestymistapamme lapsiystävälliseksi sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Alueella, jossa köyhyys edelleen ajaa liian monet lapset pois koulusta töihin puuvillapelloille on tärkeää saada muutosta aikaan. Kiitos jokaisen Nenäpäivä-lahjoittajan, voimme hankkeellamme auttaa lapsia köyhyyden kierteestä kohti elämää, jossa he voivat käydä koulua ja opiskella, ja sitä kautta tavoitella parempaa tulevaisuutta. 

Kiitos juuri sinulle, että olet mukana!

Hanna Markkula-Kivisilta
pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry