Uutiset

4 tekoa, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen

Artikkelin julkaisu päivämäärä

14.01.2019

Jaa sosiaalisessa mediassa

Etelä-Sudan Nenäpäivä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa jo nyt. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten kuivuusjaksot ja tulvat vaativat ihmishenkiä sekä lisäävät ilmastopakolaisia. Pakolaisuus puolestaan lisää erityisesti naisten riskiä joutua väkivallan uhriksi.

Nenäpäivän tuella on saatu aikaan kestäviä tuloksia, joista hyötyvät lapset, perheet ja heitä ympäröivät yhteisöt. Lahjoituksilla on opetettu mm. yli miljoonalle ihmiselle taitoja ravintoon liittyen. Ohessa neljä esimerkkiä, miten Nenäpäivän järjestöt auttavat Nenäpäivän tuella ilmastonmuutoksen kanssa elävien arjessa.

1. Plan torjuu nälkää

Voimistuneiden kuivuuskausien pitkittyessä ravinnonsaanti vaikeutuu entisestään. Puutteellinen ravinto aiheuttaa korkeaa lapsikuolleisuutta. Hyödyntämällä vähäiset resurssit mahdollisimman tehokkaasti autamme yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

 

 

Nenäpäivä-varoilla tuettu Maanviljelys ja ravinto -hanke ehkäisee aliravitsemusta ja parantaa yhteisöjen elinkeinoja sekä ruokaturvaa. Esimerkiksi mosambikilaisen Nelian vointi koheni huomattavasti, kun perheen äiti Artemisa pääsi Planin järjestämään ravitsemuskoulutukseen. Koulutuksessa hän sai tietoa ravitsemuksesta, ruoan käsittelystä, tehokkaammista viljelytekniikoista sekä tukea kastelujärjestelmien parantamiseen. Koulutuksen aikana äiti ymmärsi, että tyttären heikko vointi johtui liian vähäisestä ravinnosta.

2. Unicef turvaa puhtaan veden saannin pakolaisleirillä

Ilmastonmuutos voi pahimmillaan vaikuttaa konfliktin puhkeamiseen. Ugandassa asuu parasta aikaa satoja tuhansia naapurimaiden väkivaltaisuuksia paenneita pakolaisia. Avun tarve on suuri, jotta perheet pääsevät jaloilleen ja lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä.

 
 
Pohjois-Ugandassa sijaitsee Bidi Bidin pakolaisleiri, joka on yksi maailman suurimmista. Siellä 4-vuotias Ivan sekä tuhannet muut lapset ja heidän vanhemmat saavat Unicefin tuella puhdasta vettä. Parantamalla vesiturvaa voimme auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

3. SASK edistää tasa-arvoa

Ilmastonmuutos vaikuttaa rajusti erityisesti tyttöihin ja naisiin. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää lisätä yhteisön kaikkien jäsenten osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon. Edistämällä yksilön oikeuksia mahdollistamme kestävämmän tulevaisuuden rakentamisen.

 

 

SASK edistää kotiapulaisten asemaa kolmella mantereella. Maailman haavoittuvimpiin työryhmiin kuuluvat kotiapulaiset työskentelevät jopa orjuuden kaltaisissa oloissa. Kotiapulaisina toimivat yleensä nuoret naiset, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Nenäpäivän varoilla tuetaan Saskin #kotiorjat-hanketta, jonka avulla tuhannet kotiapulaiset ovat yhdistäneet voimansa parempien työolojen puolesta.

4. Pelastakaa Lapset edistää koulutusta

Koulutus on paras keino köyhyyden kierteen katkaisemiseen. Koulutus antaa avaimet työelämään, parempaan palkkaan sekä mm. lisää tietoisuutta määrätä omasta kehosta ja lapsiluvusta. Koulutusta ja tietoisuutta lisäämällä voimme hidastaa väestönkasvua.

 

 
 
Pelastakaa Lapset tekee töitä Intiassa, jossa erityisesti orvot tai toisen vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua köyhyyden kierteeseen. Yksi apua saaneista lapsista on intialainen Neha. Isän kuoleman jälkeen Nehan tehtäväksi jäi kodista ja pikkuveljestä huolehtiminen. Nenäpäivän tuella Pelastakaa Lasten työntekijät auttoivat perhettä hakemaan avustusta. Neha on myös saanut tukea koulunkäyntiin ja osallistunut elämäntaidon valmennuksiin. Nyt Neha on lukiossa ja hän menestyy erittäin hyvin. Opettajaksi tähtäävä Neha myös tukee veljeään tämän opinnoissa.