Uutiset

Miten huumori ja auttaminen sopivat yhteen?

Artikkelin julkaisu päivämäärä

15.12.2016

Jaa sosiaalisessa mediassa

nenakuva_swazimaa

Terveystieteiden tohtori Pirjo Vesa on tutkinut huumorin olemusta ja sen vaikutuksia. Vesa otti vastaan Nenäpäivän haasteen ja selvitti, miksi huumori sopii vaikeidenkin aiheiden käsittelyyn.

Miten huumori ja auttaminen liittyvät yhteen?

Huumori auttaa suhteuttamaan niin oman elämän asioita kuin asioita laajemminkin. Sen avulla voi olla helpompi ymmärtää toista.

Vaikeissa tilanteissa esiintyy huumoria, koska sen avulla ikävää asiaa voi siirtää, ja käsitellä sitä sitten, kun siihen on energiaa.

Varsinkin mustaa huumoria käytetään raskaista tilanteista selviytymiseksi ja asian ymmärryksen lisäämiseksi.

Miksi vakavaa ihmistä pidetään usein epäuskottavampana kuin nauravaista?

Historian merkitys luterilaisen uskonnon osalta tulee tässä keskeisesti esille. Jumalaa voi helposti pilkata huumorilla. Pilkkaaminen on ollut kielletty asia ja työn ilo on nähty niin, että sen pitäisi olla vakavampaa. On ajateltu, että vakavuus on syvällisyyttä ja nauravaisuus on pinnallisuutta.

Huumori voi kuitenkin olla syvällistä ja nauravainen ihminen voi olla hyvinkin syvällinen.

Missä kulkee hauskan ja haavoittavan huumorin ero?

Oleellista on se, mitkä ovat huumorin käyttäjän motiivit. Huumorilla voi helposti sivaltaa niin, etteivät toiset edes huomaa.

Ihminen ei käsittele mielellään itselle vielä hyvin kipeitä asioita huumorilla. Kun asia on ymmärretty, siitä pystytään laskemaan leikkiä.

Hauska huumori on tilanteeseen sopivaa ja kunnioittaa kanssaihmisiä, haavoittava huumori ei sitä tee.

Miten huumori sopii yhteen Nenäpäivän kanssa?

Mielestäni hyvinkin. Huumorin täytyy kuitenkin olla sellaista, että se koetaan aidoksi ja se sopivasti iskee meidän arkisiin tapahtumiin ja asioihin.

Parhaimmillaan huumori luo yhteishenkeä ja ymmärrystä sekä antaa tukea.

Pirjo Vesa toimii yliopettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa.