Uutiset

Vuonna 2022 Nenäpäivä toi toivoa kriisien keskelle ja sai 140 000 suomalaista mukaan hyvän tekemiseen 

Artikkelin julkaisu päivämäärä

21.06.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa

Elija-ja-Dibora-ja-kolmas-lapsi-istuvat-penkilla.jpg

Ugandassa Nenäpäivä tuki kuivuudesta kärsineiden yhteisöjen ravinnon ja veden saantia. Kuva: Tiina Hyvönen / Nenäpäivä 2022

Vuonna 2022 Nenäpäivä-järjestöt tukivat lasten selviytymistä, kehitystä ja hyvinvointia 17 maassa. Työ oli mahdollista suomalaisten lahjoittajien ansiosta.

“Nenäpäivä-kampanjan teemana oli viime vuonna läheisyys. Kutsuimme kaikki halaamaan toisiaan ja maailmaa. Nenäpäivän tukijat ansaitsevat jokainen ison halin kiitoksena siitä, että Nenäpäivä-järjestöjen tärkeä työ lasten hyväksi eri puolilla maailmaa on saanut jatkua”, kiittelee Nenäpäivä-säätiön toiminnanjohtaja Riina Paasio

Vuoden 2022 kampanja sai jälleen kerran suuren joukon suomalaisia mukaan tukemaan maailman köyhimpien maiden lasten hyvinvointia ja kehitystä. 

Kaiken kaikkiaan Nenäpäivä keräsi vuoden 2022 aikana 2,4 miljoonaa euroa lahjoituksina, jotka jaetaan tasan yhdeksän Nenäpäivä-järjestön kesken. Jopa 140 000 yksityishenkilöä teki kampanjalle lahjoituksen vuoden aikana, jonka lisäksi mukana hyvää tekemässä oli myös suuri joukko kouluja, oppilaitoksia, yrityksiä ja ammattiliittoja. 

Ylen ohjelmat keräsivät omilla erikoislähetyksillään pottiin yhteensä mahtavan summan: yli 440 000 euroa. 

Nenäpäivä-kampanjan teema otettiin kaiken kaikkiaan lämpimästi vastaan niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa, ja näiden kanavien sekä kampanjan mainonnan kautta Nenäpäivä tavoitti jälleen kerran käytännössä jokaisen suomalaisen. 

Yle TV1:n suora Nenäpäivä-lähetys tavoitti yli 1,4 miljoonaa katsojaa ja nousi illan suosituimmaksi lähetykseksi. 

Konfliktit ja turvattomuus lisääntyivät kehittyvissä maissa. Nenäpäivän tukea tarvittiin erityisen paljon  

Vuosi 2022 oli vaikea kehittyvien maiden kannalta. Tarve Nenäpäivä-järjestöjen kehitysyhteistyölle ja humanitaariselle avulle nousi ennätyskorkealle useiden perättäisten ja saman aikaisten kriisien seurauksena. 

Koronapandemian myötä köyhyydessä elävien lasten määrä kasvoi ja samaan aikaan tasa-arvokehitys, lasten koulutus ja terveydenhoito otti takapakkia koulujen mennessä kiinni ja esimerkiksi rokotekampanjoiden keskeytyessä. 

Myös levottomuudet ja turvattomuus vaikeuttavat pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä monilla alueilla, mutta haasteista huolimatta Nenäpäivä-järjestöt ovat pystyneet jatkamaan työtään kriisialueilla Somalimaasta Länsirannalle.

Maailmassa on myös ennätyksellisen paha ruokakriisi. Ruuan hinta nousi ennätyksellisen korkealle samaan aikaan, kun inflaatio kiihtyi ja myös energian sekä hyödykkeiden hinnat nousivat kaikkialla. 

Monet Nenäpäivän tukemat hankkeet toimivat maailman köyhimmissä maissa. Syvenevän talous- ja ruokakriisin lisäksi useassa hankemaassa kärsittiin viime vuonna vakavasta kuivuudesta, joka pahensi ruokaturvattomuutta ja lisäsi erityisesti lasten sekä äitien aliravitsemusta ja anemiaa. 

Hankemaistamme moni kärsii pahimmasta kuivuudesta vuosikymmeniin ja esimerkiksi Keniassa, Somaliassa, Somalimaassa ja Ugandassa pitkittynyt kuivuus vaikeutti elämää monella tapaa.

Nenäpäivän tuella yhteisöjen selviytymistä on tuettu monin tavoin. Veden saatavuutta on parannettu ja maaperää suojeltu eroosiolta. Lisäksi veden käyttöä on tehostettu ja vesihukkaa torjuttu esimerkiksi uusilla kastelujärjestelmillä, maanparannustoimilla ja sadeveden keruujärjestelmillä. 

Lisäksi Nenäpäivän varoilla tuettiin hygieniaa ja sanitaatiota, jonka avulla ehkäistiin koronaviruksen, ebolan ja muiden sairauksien tartuntoja. 

Lasten suojelu ja koulutukseen pääsy tärkeää erityisesti kriisiaikoina

Nenäpäivä-hankkeiden avulla lastensuojelua myös tuettiin ja kehitettiin vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä ja tukemalla vanhempien, yhteisöjen ja opettajien valmiuksia ja tietämystä aiheesta. Myös lasten tietämystä omista oikeuksistaan tuettiin mm. lastenkerhojen avulla.

Kodeistaan paenneita lapsia ja perheitä autettiin tarjoamalla suojaa ja välttämättömiä hygieniatarvikkeita

Koronapandemian aikana lasten koulutus keskeytyi ympäri maailmaa. Esimerkiksi Ugandassa, jossa Nenäpäivä tukee useita kehitysyhteistyöhankkeita, koulut olivat kiinni kaksi kokonaista vuotta koronan takia ja viisi miljoonaa lasta jäi koulutuksen ulkopuolelle. Vuonna 2022 puhjennut ebolaepidemia sulki koulut jälleen kahdeksi kuukaudeksi. 

Nenäpäivän tukemissa hankkeissa lasten, ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten (kuten vammaiset lapset ja teiniäidit), koulunkäyntiä tuettiin kehittämällä esteettömyyttä, järjestämällä koulunkäyntiä tukevia kerhoja ja oheistoimintaa, parantamalla opetuksen laatua ja tarjoamalla yksilöllistä tukea lapsille. 

Koulutusta ja lasten hyvinvointia tuettiin myös monella kriisi- ja konfliktialueella, kuten Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla, jossa “isosisko, isoveli” -tukihenkilötoiminnalla tuettiin syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä.

Lapsille terveyttä ja hyvinvointia ja perheille toimeentuloa

Lasten ja äitien terveydenhoitoa ja neuvolapalveluja sekä lasten rokottamista tuettiin useissa Nenäpäivän hankkeissa vuonna 2022. Nenäpäivän keräämillä varoilla lasten lasten ja äitien aliravitsemusta ehkäistiin ja hoidettiin useissa maissa. 

Seksuaaliterveyttä tuettiin monella tapaa, mm. tarjoamalla seksuaalikasvatusta ja tietoa sukupuolten tasa-arvosta sekä lisääntymisterveyden palveluista. Hankkeiden avulla myös pyrittiin purkamaan haitallisia ja syrjiviä normeja sekä stigmaa seksuaaliterveyden ympäriltä ja ehkäisemään lapsiavioliittoja ja varhaisia raskauksia. 

Tyttöjen kuukautisterveyttä parannettiin tukemalla saniteettitilojen rakentamista ja uudelleen käytettävien kuukautissuojien ostamista ja valmistamista 

Myös perheiden toimeentuloa kohennettiin tarjoamalla vanhemmille koulutusta ja tukemalla pien- ja mikroyritysten perustamista. Nenäpäivän tuella myös parannettiin perheiden ja lasten hyvinvointia edistämällä kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita neljässä eri maassa. 

Lisäksi tyttöjen silpomista vastaan tehtiin pitkäjänteistä työtä Keniassa ja Somalimaassa.

”Olemme ylpeitä siitä, miten hienoa ja tärkeää työtä lasten hyväksi olemme saaneet tukea tänäkin vuonna. Kiitos kuuluu jokaiselle, joka tuli kampanjaan mukaan lahjoittamalla tai tukemalla sitä muilla tavoin”, kiittää Paasio.

Lue lisää Nenäpäivä-järjestöjen työstä ja vuoden 2022 kampanjasta täältä:

Vuosikertomus 2022