Uutiset

Terveystieto leviää Tadžikistanissa vapaaehtoisvoimin – talo talolta

Artikkelin julkaisu päivämäärä

23.03.2022

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tajikistanin vuorimaisema
Maanvyöry tuhosi Navobodissa kolmanneksen 14,5 kilometrin pituisesta vesiputkesta, joka toi puhdasta vettä vuorilta useisiin alueen kyliin. Ilman puhtaan veden lähdettä monet tartuntataudit ovat alkaneet levitä nopeasti. Kuva: Sakari Piippo / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti tukee Nenäpäivä-varoilla Tadžikistanissa yhteisöterveystyötä. Rashtin laakson asukkaista harva tuntee esimerkiksi ensiaputaitojen perusteita, mutta vapaaehtoiset levittävät tietoa tehokkaasti.

Mitä tehdä, jos tulee lumivyöry? Miten annetaan ensiapua? Miten koronavirus tarttuu?

Näihin kysymyksiin on etsitty ja löydetty vastauksia viime aikoina Rashtin laaksossa, joka sijaitsee Tadžikistanin keskiosissa. 

Vuoristoisella seuduilla erilaiset luonnonkatastrofit, kuten lumivyöryt ja tulvat, ovat yleisiä, mutta monilta ihmisiltä puuttuu perustietoa siitä, miten toimia luonnonkatastrofien sattuessa ja muissa onnettomuustilanteissa. 

Alueella tehdyn kyselytutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä asukkaista ei esimerkiksi tiedä, miten hoitaa palovammaa tai murtumaa. 

Terveystilannetta heikentää se, että tartuntataudit ovat yleisiä likaisen veden ja huonon sanitaation seurauksena. Vain puoli prosenttia ihmisistä saa kotonaan juoksevaa vettä suoraan hanasta – muut käyttävät esimerkiksi pintavettä, julkisia hanoja tai lähdevettä, jonka laadusta ei ole takeita. Alle kolmannes tietää, miten esimerkiksi koronavirusta ehkäistään. 

Suomen Punainen Risti tukee Rashtin laaksossa Nenäpäivä-varoilla Tadžikistanin Punaista Puolikuuta, joka pyrkii parantamaan terveystilannetta. 

Avainasemassa ovat vapaaehtoiset, joita koulutetaan jakamaan tietoa talo talolta. Vapaaehtoiset vierailevat ihmisten kodeissa sekä järjestävät ryhmätilaisuuksia esimerkiksi moskeijoissa. 

Kun ihmiset saavat tietoa, he pystyvät paremmin varautumaan luonnonkatastrofeihin ja myös erilaisiin terveysongelmiin.

Arkista apua

Viime vuonna hankkeessa koulutettiin 120 vapaaehtoista, jotka vierailivat yhteensä 15 360 ihmisen kodissa kertomassa esimerkiksi äitiys- ja lapsiterveydestä, kuukautishygienian tärkeydestä, hengitystieinfektioiden, kuten koronan, tarttumisesta ja ensiavusta. Vapaaehtoiset auttavat yhteisöjä myös tekemään toimintasuunnitelmia katastrofitilanteita varten. 

Mukana hankkeessa on 40 kylää.

Osa tiedosta on varsin arkista: vapaaehtoiset kertovat, miten pitää talo lämpimänä talvella ja miten selvitä kesän helteistä. He vierailevat yksinäisten vanhusten sekä vammaisten ihmisten luona ja auttavat vaikkapa lumien siivoamisessa katoilta tai varainkeruun organisoinnissa ruuan ja lääkkeiden hankintaa varten.

”Vammaiset ihmiset ja kroonisista sairauksista, kuten diabeteksesta ja sydäntaudeista, kärsivät ovat ilmaisseet erityistä kiitollisuutta vapaaehtoisten toiminnasta, psykososiaalisesta avusta ja tuesta”, kertoo Dilorom Mirova Tadžikistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksestä.

Hankkeessa koulutetaan myös opettajia, jotka jakavat tietoa kouluissa oppilailleen. Nämä levittävät sitä edelleen nuoremmille oppilaille ja kotona perheenjäsenilleen. Myöhemmin hankkeessa rakennetaan myös parempia vessoja ja vesipisteitä kouluihin. Lähes tuhannelle koululaiselle on myös jaettu perustason ensiapupakkaus.

Nenäpäivä tukee yhdeksän järjestön työtä maailmalla

Nenäpäivän lahjoituksilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Lue lisää järjestöjen tekemästä työstä »