Nenäpäivä Boliviassa

Roligt att hjälpa

Vi firar Näsdagen för att alla barn i världen ska kunna ha ett bra och tryggat liv. Den skojiga kampanjen uppmanar varje år finländarna att stöda de mest utsatta barnen i världen. Näsdagsfirandet grundar sig på tanken att delad humor gör det lättare att hantera svåra saker och att människor får chansen att tillsammans göra världen till en bättre plats. När det är fråga om Näsdagen får välgörenhet vara roligt och locka fram glada miner.

Så här hjälper din donation

Donationerna på Näsdagen hjälper barn runt om i världen att få bättre utbildning, hälsa, trygghet och näring.

Oppilaita viittaamassa

Utbildning

Utbildning är nyckeln till att avskaffa fattigdom och med Näsdagens stöd kan allt fler barn börja skolan. Att barnen lär sig att läsa och skriva kan förändra hela deras liv. Särskilt för flickor är utbildning det bästa sättet att förhindra att fattigdomen går i arv. Utbildning skyddar flickor mot barnäktenskap och förebygger tonårsgraviditeter – i skolorna får barnen lära sig att försvara sina rättigheter.

Det är viktigt att barnen får undervisning av hög kvalitet. Pengarna som samlats in på Näsdagen används för att utbilda lärare, utveckla studieinnehållet och stödja undervisning på barnens eget modersmål.

Med donationerna stöds också ungas yrkesstudier. Yrkesutbildning skapar förutsättningar för de unga att få en bättre framtid och ett arbete som kan trygga hela familjens uppehälle.

Så här kan din donation stödja barnens skolgång:

5€ skolryggsäck för ett barn
20€ ett skolmaterialpaket för läsåret
30€ års läroböcker för skolbarn

Hälsa

Varje dag dör 15 000 barn som ännu inte fyllt 5 år. Största delen av dessa barn bor i utvecklande länder och dör av sjukdomar som enkelt skulle kunna förebyggas – lunginflammation, diarré, malaria och tuberkulos. Med Näsdagens stöd allt fler barn får dessutom tillgång till läkarhjälp.

Med Näsdagens stöd ges också hälsorådgivning till barnens föräldrar så att de bättre kan ta hand om sina barn och sig själva. På detta sätt kan risker som är förknippade med förlossning förebyggas.

Donationerna på Näsdagen används också för att sanera livsviktiga källor med rent vatten, förbättra hushållens vattentillförsel och renhållning – allt detta förebygger spridningen av smittsamma, och ofta dödliga, sjukdomar.

Konkreta åtgärder som främjar hälsan:

15€ hygienprodukter för flickor
20€ rent vatten för 60 barn för ett år
70€ handtvättsstation på skolan eller vårdcentralen

Terveys.png
Oppilaita viittaamassa

Näring

Vart fjärde barn i världen lider av undernäring. Klimatförändringen påverkar redan nu de mest utsatta människorna och de knappa resurserna måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Donationerna på Näsdagen används för att ge människorna viktig information om hållbar odling och redskap till exempel för att anlägga trädgårdsland.

Näsdagen bidrar också till att människorna får lära sig rätta odlingsmetoder och husdjursskötsel. Fruktträd, grönsaker, ägg, honung och getmjölk ger människorna förutom näring även inkomster som tryggar familjernas liv. Om hungersnöd hotar kan vi med donationerna på Näsdagen också stödja människornas direkta tillgång till näring.

Näsdagen bidrar till metoder och färdigheter för livsmedelsproduktion:

10€ vattenbehållare för familjen att hämta och lagra vatten
17€ skolmat för ett barn för en månad
20€ trädgårdsredskap för familjen

Trygghet

Ojämlikt bemötande och utnyttjande kränker barnens rättigheter. Barnen skyddas och barnens rättigheter främjas på många olika sätt med Näsdagens stöd. Vi strävar efter att påverka lagstiftningen så att till exempel användningen av barnarbetskraft, barnäktenskap och könsstympning av flickor ska förbjudas i hela världen. Dessutom ger vi utbildning och förmedlar information som förbättrar barnens rättigheter och välbefinnande.

Inte ett enda barn borde tvingas att arbeta, gifta sig eller bo på gatan. Donationerna på Näsdagen bidrar till att allt fler barn får den omsorg de behöver.

Välmående samhällen skapar grunden för en trygg barndom. Med Näsdagens stöd förbättras också vuxnas arbetsförhållanden och beviljas mikrolån som hjälper familjerna att klara sig. Då behöver barnen inte arbeta och ansvara för familjens uppehälle. Donationerna används för att driva skyddshem där barnen får omsorg.

Med din donation kan vi till exempel ge följande former av trygghet:

15€ utbildning som lär barnet att försvara sina rättigheter
30€ en flicka kan undgå könsstympning

Turva.png
Jarjesto_ruotsi.png

Nio pålitliga organisationer ser till att stödet från Näsdagsinsamlingen kommer fram

Organisationerna driver långvariga utvecklingssamarbetsprojekt för att stödja världens mest utsatta barn i Asien, Afrika och Sydamerika. Varje organisation har sina egna Näsdagsprojekt vars mål är att stödja barnens skolgång, främja deras hälsa, sörja för att de får tillräckligt med näring och skapa trygga uppväxtmiljöer. Organisationernas expertis garanterar att stödet kommer fram och även en liten summa leder till betydande resultat

Donationerna skapar en bättre värld

Pengarna som finländarna skänker till välgörenhet förändrar verkligen världen! Organisationerna som deltar i Näsdagen har kunnande som garanterar att donationerna åstadkommer effektiva resultat och en bättre värld för de mest utsatta barnen. Under årens lopp har Näsdagen haft en positiv inverkan på miljontals människors liv och framtid. Alla som gjort en donation till Näsdagen har bidragit till de utmärkta resultaten!

Koulutus.png
SKOLA

1 000 000

Vi har hjälpt mer än en miljon barn med skolgången.

terveys.png
HÄLSA

200 000

Hundratusentals barn har fått livsviktiga vaccinationer tack vare Näsdagen.

Ravinto.png
NÄRING

1 000 000

Mer än miljon människor har fått information och färdigheter som hjälper dem att få bättre näring och hundratusentals människor har fått rent dricksvatten.

terveys.png
HÄLSA

2 200 000

Näsdagen har främjat mer än två miljoner människors hälsa bland annat genom att ge information om dödliga sjukdomar.

Ravinto.png
NÄRING

1 700 000

Med pengar som samlats in på Näsdagen har vi på ett hållbart sätt planterat träd och växter som ger människorna näring.

turva.png
TRYGGHET

1 000 000

Tillsammans har vi skapat trygghet för mer än en miljon barn till exempel genom att undervisa dem om deras rättigheter.

Berättelsen om Näsdagen

1985

Comic Relief

Organisationen Comic Relief grundades i Storbritannien för att lindra hungersnöden i Etiopien.

1988

Red Nose Day

Comic Relief ordnade den första Näsdagen, Red Nose Day, i Storbritannien i samarbete med BBC.

2004

Perustajat - Unicef, Yle, Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu

Organisationer och Yle grundade Ylen Hyvä Säätiö i Finland för att stöda världens barn.

2007

Järjestöt - Unicef, Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu, Fida, Pelastakaa Lapset, Plan, Solidaarisuus, Sask,

Ylen Hyvä Säätiö ordnade den första Näsdagen i Finland med Comic Reliefs licens.  Sex organisationer gick med i verksamheten.

2014

Nenäpäivä-säätiö

För klarhetens skull slopades namnet Ylen Hyvä Säätiö och stiftelsen bytte namn. Näsdagen slog dessutom sitt insamlingsrekord. Under årens lopp har Näsdagen totalt samlat in mer än 17 miljoner euro till förmån för världens barn.

2016

74%

Enligt Taloustutkimus känner 74 procent av finländarna till Näsdagen – med andra ord nästan 4 miljoner människor!

2018

Rekordåret

Puoli seitsemän och Naurumaraton på YleX samlade in enorma summor på sina direktsändningar på Näsdagen.

2019

Nenäpäivä

Näsdagen firades med en piggare design och ny logotyp.

2020

3,5M€

Näsdagen samlade in hela 3,5 miljoner euro.

2021

66h6min.png

Yle X3M och Kjell ”from Hell” deltog i Näsdagen med en rekordlång radiosändning på 66 timmar och 6 minuter.

2022

Lee Esselström

Lee på Strömsö designade en stickad kompissjal för Näsdagen 2022.