Vanliga frågor

Näsdagen – vad är det för någonting?

Näsdagens vision är ett Finland där alla gör en insats för att världens barn ska få ett människovärdigt liv. Näsdagen samlar in pengar till världens barn för långvarigt utvecklingssamarbete samt främjar global rättvisa med hjälp av underhållning och en allmän folkrörelse.

Näsdagskampanjen ordnas av Stiftelsen Näsdagen, kampanjorganisationen för nio organisationer. Stiftelsen Näsdagen grundades år 2004 av Finlands UNICEF, Finlands Röda Kors och Kyrkans Utlandshjälp tillsammans med Yle. I stiftelsens verksamhet deltar även Fida International, Rädda Barnen, Plan International Finland, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK och Finska Missionssällskapet. Yle stöder Näsdagen genom sina program.

Den riksomfattande kampanjen Näsdagen ordnas en gång om året och år 2023 firas Näsdagen den 10 november. Kampanjen kulminerar i Finlands största välgörenhetsutsändning på Yles kanaler.

Var fick Näsdagen sin början?

Näsdagen har sina rötter i Storbritannien där den första Näsdagen, Red Nose Day, firades redan år 1988. Red Nose Day fick sin början när manusförfattaren och regissören Richard Curtis vaknade till insikt om hungersnöden i Etiopien. Efter att Curtis stått ansikte mot ansikte med de nödlidande barnen kallade han samman sina kolleger inom underhållning och komik och körde i gång en välgörenhetskampanj som senare utvecklades till en folkrörelse. Kampanjen karaktäriserades av att man med hjälp av underhållning stödjer de mest utsatta. Från Storbritannien kom Näsdagen till Finland 2007. Vid sidan om Finland ordnas kampanjen med Comic Reliefs licens även bland annat i Belgien, Förenta staterna och Kina.

Till vad används pengarna som samlas in på Näsdagen?

Näsdagen hjälper världens barn genom att samla in pengar för nio organisationers långvariga utvecklingssamarbetsprojekt i Afrika, Asien och Sydamerika. Näsdagen har fyra teman som pengarna används för: hälsa, trygghet, utbildning och näring. Syftet är att varje barn i världen ska ha få leva ett bra liv. Med de insamlade pengarna främjar organisationerna alltså utbildning och trygghet för barnen, stärker familjernas och gruppernas ställning samt arbetar för att främja barnens hälsa och välbefinnande. Med pengarna som samlats in i samband med Näsdagen stöds också utvecklingssamarbetet i Afrika via den brittiska licensinnehavaren Comic Relief.

År 2023 hjälper Näsdagen barn i 15 olika länder.

Hur gör jag en donation till Näsdagen?

Här kan du göra en donation direkt i nätbanken, som mobilbetalning eller med MobilePay.

Du kan också betala in pengar på något av Näsdagens insamlingskonton: 

Andelsbanken: FI44 5780 1020 0003 14

Nordea: FI37 1572 3000 3844 20

Danske Bank: FI47 8000 1570 8504 13

Ange Stiftelsen Näsdagen som mottagare och använd lämpligt referensnummer. Använd alltid referens. 

Privatpersoner: 4006

Företag: 3104

Skolor och daghem: 3308

Sammanslutningar: 3201

Församlingar: 5306

Du kan också stödja världens barn genom att betala 5 euro varje månad. Skicka textmeddelandet KK5 AVAA till numret 16499. Den månatliga donationen fogas till telefonräkningen från din operatör. Du kan göra en donation via sms om du har ett abonnemang från Telia, Elisa, Dna, Saunalahti. Det är enkelt att avsluta den månatliga donationen: skicka textmeddelandet KK5 SULJE till numret 16499. Meddelandet kostar ingenting.

Hur stor del av pengarna kommer fram – och är det säkert att de kommer fram?

Näsdagen stödjer de mest utsatta barnen med målet att trygga varje barns rätt till näring, utbildning, trygghet och hälsa. Vi hjälper alltså barnen där de bor så att de ska få leva ett tryggt liv i sitt hemland.  Pengarna som samlats in via kampanjen Näsdagen styrs till det välplanerade projektarbetet som varje år leder till bestående förändringar för tusentals barn. I sitt arbete följer organisationerna alla de lagar och förordningar som berör verksamheten.

Organisationerna som deltar i Näsdagen informerar Stiftelsen Näsdagen om hur pengarna har använts och vad som åstadkommits. Alla organisationer som deltar i Näsdagen har nolltolerans i fråga om eventuella missbruk och varje organisation har sina egna tillsynsmekanismer. Organisationerna som deltar i kampanjen Näsdagen har många års erfarenhet av att leda utvecklingssamarbetsprojekt. De kunniga arbetstagarna känner till det effektivaste sättet att med de insamlade pengarna få bestående resultat i utvecklingsländerna. Utrikesministeriet stöder också många av projekten, vilket betyder att ministeriet även övervakar projekten.

Näsdagskampanjen kan ordnas kostnadseffektivt eftersom många företag och sammanslutningar tillhandahåller både sitt kunnande och sina produkter som stöd för kampanjen. Olika företag har också skänkt tackgåvor som ges till exempel till de frivilliga medarbetarna.

År 2022 användes 19 procent av alla inkomster för administrationskostnader, 7 procent för marknadsföring och kommunikation och 12 procent för tjänsteproducenternas kostnader. Beroende på beloppet får operatören cirka 7–10 procent av samtalen. Organisationernas administrationskostnader gäller inte pengar som samlats in under Näsdagen i hemlandet.