Kontaktinformation för Stiftelsen Näsdagen

Delta i Näsdagen. Man blir glad av att göra en god gärning. Stiftelsen Näsdagen, som ofta kallas Näsbyrån, betjänar alla som vill hjälpa runtom i Finland:

tfn 09 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Näsbyrån

Teamet vid Stiftelsen Näsdagen arbetar för att varje finländare ska hitta ett lämpligt sätt att vara med och hjälpa världens barn.

E-postadresserna har formen:

fornamn.efternamn@nenapaiva.fi

Riina bitmoji

Riina Paasio

verksamhetsledare

Tero.png

Tero Vehkakoski

kampanjkoordinator

Anu-bitmoji-1.jpg

Anu Liisanantti

partnerskapchef

Anna-1.jpg

Anna Seligson

partnerskapskoordinator

Tuuli Hongisto

Tuuli Hongisto

marknads- och kommunikationschef

Jonna Bitmoji

Jonna Rotola-Pukkila

marknads- och kommunikationskoordinator

Benita Bitmoji

Benita Kärkkäinen

(familjeledig)

partnerskapskoordinator

Styrelsen för Stiftelsen Näsdagen 2022

Stiftelsens styrelse begär ingen ersättning för sitt arbete.

Marja-Riitta Ketola

Styrelseordförande, generalsekreterare, Finlands UNICEF

Hanna Markkula-Kivisilta

Styrelsens vice ordförande, generalsekreterare, Rädda Barnen

Kristiina Kumpula

generalsekreterare, Finlands Röda Kors

Jouni Hemberg

verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp

Rolf Steffansson

verksamhetsledare, Finska Missionssällskapet

Janne Ronkainen

verksamhetsledare, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

Panu Pokkinen

direktör, enheten för evenemang, idrott och produktion, Yle