Uutiset

Neljä hyvää syytä viettää Nenäpäivää

Artikkelin julkaisu päivämäärä

11.11.2021

Jaa sosiaalisessa mediassa

Nenäpäivän yhdeksän järjestöä vievät avun perille

Nenäpäivää vietetään tänä vuonna Suomessa 15. kertaa, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Edelleen arviolta puolet maailman lapsista elää köyhyydessä ja köyhyys on maailmanlaajuisesti lisääntynyt koronapandemian myötä – Nenäpäivää tarvitaan siis enemmän kuin koskaan. 

Nenäpäivän avun vie perille yhdeksän luotettavaa järjestöä, jotka muuttavat Nenäpäivän tuella lasten elämää pysyvästi paremmaksi Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Nenäpäivän keräysvaroilla tuetaan pitkäkestoisia kehitysyhteistyöhankkeita, joilla edistetään maailman lasten terveyttä, koulutusta, ravinnon saantia ja turvaa. Tässä neljä hyvää syytä viettää Nenäpäivää: 

1. Estetään lasten turhat kuolemat 

Joka päivä kuolee keskimäärin 14 000 alle viisivuotiasta lasta. Valtaosa näistä lapsista asuu kehitysmaissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä:  keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Esimerkiksi viime vuonna noin 23 miljoonaa vastasyntynyttä jäi ilman elintärkeitä rokotuksia ja määrä on kasvanut koronan myötä – pahimmillaan tämä rokotusvaje tulee johtamaan yhä useampien lasten kuolemaan lähivuosina.
Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen lääkäriin pääsy. Lahjoitusten turvin kunnostetaan myös elintärkeitä puhtaan veden lähteitä ja parannetaan kotitalouksien vedensaantia. Näin edistetään myös hygieniatasoa ja vähennetään sairauksien leviämistä.  

Esimerkiksi UNICEF työskentelee Nenäpäivän tuella Ugandassa, jossa koulutetut paikalliset vapaaehtoiset neuvovat ihmisiä terveyteen, puhtauteen ja sairauksiin liittyen. Näin ehkäistään tehokkaasti tartuntatautien leviämistä ja erityisesti lasten turhia kuolemia.

2. Jokaiselle lapselle mahdollisuus päästä kouluun 

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen. Sen lisäksi, että kouluissa opitaan tärkeitä taitoja, on kouluilla korvaamattoman arvokas rooli lasten oikeuksien puolustajana. Koronan myötä yhä useampi lapsi on jäänyt pois koulusta ja nyt Nenäpäivän järjestöt tekevät väsymättä töitä, jotta lapset saataisiin palaamaan turvallisesti kouluun. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen ja ehkäistä lapsiavioliittoja sekä teiniraskauksia.
Kyläkoulut ovat tärkeitä erityisesti syrjäseuduilla, joilla pitkät etäisyydet estävät köyhien perheiden lasten pääsyn kouluun. Lisäksi lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta ja kehitetään opintosisältöjä.

Esimerkiksi Suomen Lähetysseura tekee Kambodžan köyhimmillä alueilla työtä alkuperäiskansojen parissa, muun muassa tukien lasten koulutusta ja kouluttaen lisää opettajia. Näin yhä useampi lapsi saa mahdollisuuden käydä koulua ja oppia lukemaan omalla äidinkielellään.

3. Ei anneta ilmastonmuutoksen johtaa lasten nälkään

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Ilmastonmuutos yhdistettynä koronapandemiaan on suistanut monilla köyhillä alueilla entistä ahtaammalle – maailmalta on kantautunut viesti, että monet perheet näkevät nälkää. 

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat tietoa myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Tarvittaessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.  

Esimerkiksi Tansaniassa Fida tekee työtä Nenäpäivän tuella, jotta ihmiset saisivat riittävää ravintoa kuivuudesta huolimatta. Ihmisiä neuvotaan käyttämään kestäviä viljelymenetelmiä ja kuivuuden uhatessa lasten terveyttä, huolehditaan puhtaan veden saannista ja annetaan apua lasten aliravitsemukseen.

Nenäpäivän tuella opetetaan tehokkaita viljelymenetelmiä
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti.

4. Jokaiselle lapselle oikeus turvalliseen lapsuuteen

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia: muun muassa arviolta 160 miljoonaa lasta joutuu koulun sijaan käymään töissä ja on lisääntynyt koronan myötä.
Lastensuojelutyötä ja lasten oikeuksien edistämistä tehdään Nenäpäivän lahjoitusten tuella monella tapaa. Esimerkiksi lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan niin, että se kieltäisi lapsityövoiman käytön ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia – koulutetaan myös lapsia puolustamaan omia oikeuksiaan.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta.Keniassa Solidaarisuus tekee Nenäpäivän tuella työtä, jotta tyttöjen sukuelinten silpominen saataisiin lopetettua Kisiin ja Nyamiran alueilla, joilla perinteisesti lähes kaikki tytöt on silvottu. Nenäpäivän tuella koulutetaan ihmisiä silpomisen vaaroista, opetetaan tyttöjä puolustamaan omia oikeuksiaan ja tarvittaessa annetaan myös turvaa, joka voi pelastaa tytön silpomiselta.

Lue lisää järjestöjen Nenäpäivän varoin tekemästä työstä »