Näin lahjoituksesi auttaa maailmalla

Nenäpäivän avun vie perille luotettavasti yhdeksän suomalaista järjestöä, joiden pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Jokaisella järjestöllä on omat Nenäpäivä-hankkeensa, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä, edistetään terveyttä, huolehditaan riittävästä ravinnonsaannista ja luodaan turvallisia kasvuolosuhteita. Järjestöjen asiantuntemus takaa sen, että apu menee perille ja pienelläkin lahjoitussumma saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

koulutus.jpg

Koulutus

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen ja Nenäpäivän tuella yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Se, että lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan voi muuttaa hänen koko elämänsä. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen. Koulutus suojelee tyttöjä lapsiavioliitoilta ja ehkäisee teiniraskauksia – kouluissa opetetaan lapsia puolustamaan omia oikeuksiaan.

On tärkeää, että lapset saavat koulussa tasokasta opetusta. Nenäpäivän lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta, kehitetään opintosisältöjä ja tuetaan lasten opetusta heidän omalla äidinkielellään.

Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.

Näin lahjoituksellasi voidaan tukea esimerkiksi lasten koulunkäyntiä:

 • 5€ koulutarvikkeet lapsille
 • 20€ lukutaito lapselle
 • 30€ lapsi pääsee kouluun ja sosiaaliturvan piiriin
Rokotus.jpg

Terveys

Joka päivä 15 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehitysmaissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään näitä tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen lääkäriin pääsy.

Nenäpäivän tuella annetaan myös lasten vanhemmille terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Näin ehkäistään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin kunnostetaan elintärkeitä puhtaan veden lähteitä, parannetaan kotitalouksien vedensaantia ja sanitaatiota – kaikki tämä ehkäisee tarttuvien, ja usein tappavien, tautien leviämistä.

Konkreettisia asioita kohti parempaa terveyttä:

 • 5€ kaksi hyönteisverkkoa suojaamaan lapsia malarialta
 • 20€ 20 000 litraa puhdasta vettä
ravinto-1.jpg

Ravinto

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa kestävästä viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat oppia myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Nälänhädän uhatessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Nenäpäivän tuella keinoja ja taitoja ruuan tuotantoon:

 • 10€ siemenet ja työkalut kasvimaan perustamiseen
 • 10€ apu lapsen aliravitsemukseen
 • 20€ välitöntä tukea perheen selviytymiseen
Nenäpäivä-Jordaniassa.jpg

Turva

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lapsia suojellaan ja lasten oikeuksien edistetään Nenäpäivän tuella monella tapaa; lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan, jotta esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettäisiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Nenäpäivän lahjoituksilla edistetään sitä, että yhä useampi lapsi saa tarvitsemansa huolenpidon.

Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoituksilla ylläpidetään turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Lahjoituksellasi voimme esimerkiksi tarjota turvaa:

 • 10€psyykkistä apua, jolla tuetaan lapsen selviytymistä
 • 10€ koulutus, jossa lapsi oppii puolustamaan omia oikeuksiaan
 • 30€ tyttö pääsee turvaan silpomiselta

Näin Nenäpäivä tukee järjestöjen työtä maailmalla

Nenäpäivässä on mukana yhdeksän luotettavaa järjestöä. Nenäpäivänä kerätyillä varoilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Fida

Fida_logo_näyttöversio

Fida suuntaa Nenäpäivä-varat toimintaan Ugandassa, Burundissa, Keniassa ja Tansaniassa. Näiden avulla turvataan lasten oikeuksia, parannetaan hygienia- ja terveystaitoja sekä tuetaan lasten koulunkäyntiä. 

Keniassa Fida toimii slummialueilla ja maaseutukylissä. Tavoitteena on, että lapset pääsevät edullisen ja laadukkaan kouluopetuksen sekä terveyspalveluiden piiriin. Yhteisöjen asennemuutoksen avulla tuetaan yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvojen kunnioittamisen päämäärää.

Tansaniassa edistetään kuukautisterveyttä ja seksuaalikasvatusta kouluissa, kirkoissa ja yhteisöissä. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta traumatisoituneille lapsille järjestetään psykososiaalista tukea henkilökohtaisesti, koulutusten sekä tapahtumien kautta. Lapsille järjestetään kouluopetusta tukevia kerhoja ja liikennekasvatusta. Köyhiä perheitä autetaan saamaan elantoa pienyrittäjyyttä tukemalla.   

Ugandassa tuetaan orpoja, aseellisia konflikteja kohdanneita sekä haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Myös nuoret saavat tukea opintojensa valmistumiseen. Lisäksi lapsille, nuorille ja vanhemmille järjestetään käytännönläheisiä koulutuksia elämänhallintataitojen, terveellisemmän elämän ja ihmisoikeuksien merkityksestä. 

Burundissa tuetaan perheiden ruokaturvaa antamalla koulutusta nykyaikaisista viljelymenetelmistä. Lapsille ja nuorille on tarjolla psykososiaalista tukea, mikä edistää heidän henkistä hyvinvointiaan. Koulutuksen avulla lisätään tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Kirkon Ulkomaanapu

KUA_logo_suomi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Nenäpäivän varoin lasten ja nuorten koulutusta Palestiinassa ja Ugandassa. Koulutus on avainasemassa, kun tahdotaan ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä köyhyydestä.

Palestiinassa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä. Mukana oleville lapsille nimetään oma henkilökohtainen tukihenkilö. Lisäksi lapsille järjestetään tukiopetusta, jotta näiden koulunkäynti ei keskeytyisi. Monet palestiinalaislapset kärsivät psykososiaalisesta stressistä. Sotilaalliseen miehitykseen liittyy jatkuva väkivallan uhka ja monilla perheillä on suuri huoli taloudellisesta toimeentulosta.

Ugandassa tavoitteena on parantaa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa Mubenden alueen peruskouluissa. Tähän pyritään kouluttamalla opettajia Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimivan Opettajat ilman rajoja -verkoston tuella. Yhteisöissä ja kouluissa vahvistetaan myös kykyä tunnistaa ja kohdata lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Psykososiaalista tukea tarjotaan oppijoille ja opettajille. Koko yhteisön rooli lasten oikeuksien kunnioittamisessa korostuu.

Pelastakaa Lapset

pelastakaa lapset

Nenäpäivän varoin Pelastakaa Lapset tekee työtä kaikkein haavoittuvassa asemassa olevien lasten auttamiseksi Intiassa ja Burkina Fasossa.

Intian Dungapurin alueella varat suunnataan toimintaan, jonka avulla lapsityön käyttö vähenee ja koulunsa loppuun asti käyvien lasten määrä kasvaa. Lapsilähtöinen sosiaaliturva vähentää äärimmäistä köyhyyttä ja parantaa lasten elinoloja. Tuen avulla erityisesti orvoilla tai toisen vanhempansa menettäneillä lapsilla on mahdollisuus päästä köyhyyden kierteestä, johon muita heikommassa asemassa olevat lapset usein joutuvat.

Burkina Fasossa parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointia Mouhoun, Hauts-Bassinssin ja Centre-Nordin alueilla. Tätä tehdään vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä, jotta ne pystyisivät huolehtimaan paremmin muun muassa väkivallan uhreiksi joutuneista lapsista. Lisäksi perheiden ja yhteisöjen koulutuksen avulla suojellaan lapsia lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta.

Plan International Suomi

plan-international-300x114.png

Plan International suuntaa Nenäpäivän varat tyttöjen oikeuksien vahvistamiseen Mosambikissa. 

Tavoitteena on vahvistaa nuorten, erityisesti tyttöjen oikeutta päättää itse elämästään. Teini-ikäisistä nuorista koulutetaan roolimalleja, jotka haastavat haitalliset perinteet, kertovat seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista lähipiirissään ja vaikuttavat yhteiskuntaan asenteiden muuttamiseksi. Ohjelmassa tuetaan nuorisoystävällisiä seksuaaliterveyspalveluita ja terveyskeskuksia. Yhdessä nuorten kanssa tuotetaan seksuaaliterveyskasvatuksellista sisältöä paikallisradioon.

Ohjelmassa tuetaan etäopetusta, kun kouluun ei poikkeustilanteessa pääse. Lisäksi tuetaan vanhempainneuvostoja, jotka yhdessä koulun edustajien kanssa muun muassa parantavat turvallisuutta ja hygieniaa sekä järjestävät ruokailuja koulussa.

SASK

sask_yellow_rgb_small

Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Usein kotiapulaisina työskentelee nuoria tyttöjä ilman mitään turvaa tai tietoa oikeuksistaan. Kotiapulaisten työolojen parantumisella on suora yhteys heidän perheidensä ja lapsiensa elinolojen paranemiseen. Hankkeissa tehdyn työn tavoitteena on, että kotiapulaisten asema, oikeustietoisuus ja vaikuttamistyö paranee, mikä puolestaan johtaa parempiin ja turvallisempiin työ- ja elinolosuhteisiin. Äitien voimaantumisen kautta myös lapset oppivat oikeuksistaan ja näkevät vaihtoehtoisia tulevaisuuden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Solidaarisuus

KSS_logo_pysty_RGB@4x

Solidaarisuus suuntaa Nenäpäivän varat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti sukuelinten silpomisperinteen ehkäisemiseen Keniassa ja Somalimaassa sekä perheiden ruokaturvan parantamiseen Somalimaan haurailla alueilla.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä olennaista on yhteisön voimaannuttaminen ja kouluttaminen, jotta haitallisista perinteistä ja niihin liittyvistä asenteista voitaisiin luopua. Solidaarisuuden työ keskittyy lasten, vanhempien, johtajien ja mielipidevaikuttajien kouluttamiseen silpomisen terveydellisistä, sosiaalisista ja psykologisista haitoista.

Solidaarisuus järjestää Keniassa tytöille ja pojille keskustelutuokioita, lasten leirejä ja kulttuuri- ja liikuntatempauksia, joissa välitetään tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla. Silpomisen riskikuukausina järjestettävät leirit pitävät tytöt turvassa toimenpiteeltä. Myös lasten vanhemmille opetetaan leireillä silpomisen haitallisista seurauksista, jotta he sitoutuvat säästämään tyttärensä silpomistoimenpiteeltä. 

Solidaarisuus tekee töitä, jotta lapsilla ja perheillä olisi riittävästi ruokaa ja vettä kuivuudesta kärsivässä Somalimaassa. Solidaarisuus auttaa perheitä varautumaan ruoantuotantoa uhkaaviin katastrofeihin, kuten kulkusirkkoihin, tulviin ja kuivuuskausiin tarjoamalla koulutusta, kalustoa ja vedenkeruujärjestelmiä.

Suomen Lähetysseura

Lähetysseura_vaakalogo_RGB

Suomen Lähetysseura ohjaa Nenäpäivän varat kolmeen eri hankkeeseen Nepalissa sekä yhteen hankkeeseen Kambodžassa. Hankkeet tukevat lasten koulutusta, edistävät terveyttä ja luovat turvallisia kasvuolosuhteita.

Lähetysseura parantaa lasten koulu- ja kasvuympäristöä Nepalissa, jotta lasten mielenterveysongelmat vähenevät, yleinen hyvinvointi kasvaa ja koulunkäynti vakiintuu. Työtä tehdään yhteensä 140 hankekoulussa niin opettajien, vanhempien kuin lasten itsensä parissa. Esimerkiksi opettajia koulutetaan kuraattoreiksi ja opinto-ohjausta järjestetään kouluissa nyt ensimmäistä kertaa. Yhteistyö Nepalin opetusministeriön kanssa tähtää siihen, että tulevaisuudessa jokaisessa valtion koulussa olisi tarjolla mielenterveysneuvontaa.

Lähetysseuran avulla parannetaan myös Nepalin kielivähemmistöihin kuuluvien lasten mahdollisuuksia äidinkieliseen opetukseen Länsi-Nepalissa. Näin lapsille voidaan mahdollistaa yhdenvertaiset oikeudet koulussa ja työelämässä menestymiseen. Äidinkielellä saatava opetus on tärkeää myös lasten kulttuurisen identiteetin säilymiselle. Hankkeessa kehitetään Kham Magar -kielistä oppimateriaalia peruskoulun alaluokkien käyttöön sekä juurrutetaan lapsiystävällisiä opetus- ja kasvatusmenetelmiä. 

Nepalissa Lähetysseura tukee Nenäpäivä-varoin myös Dhadingin alueen syrjittyjen vähemmistöjen ja etnisten ryhmien oikeutta terveyteen, ravintoon ja puhtaaseen ympäristöön. Erityisesti keskitytään naisten ja lasten terveydentilan parantamiseen. Työ pitää sisällään esimerkiksi terveys- ja hygieniakoulutusta, naisryhmätoimintaa toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi sekä käymälöiden rakentamista.

Kambodžassa Lähetysseuran hankkeen avulla parannetaan seksuaalisesti hyväksikäytettyjen poikien psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä autetaan heitä tunnistamaan hyväksikäytön vaarat ja integroitumaan turvallisesti yhteisöönsä. Hyväksikäyttö on edelleen tabu Kambodžassa eikä ongelmaa tunnisteta virallisissa tilastoissa. Lähetysseuran tuella järjestetään koulutusta myös sosiaalialan toimijoille ja järjestöille sekä kampanjoidaan yhteisöissä hyväksikäyttöä vastaan.

Suomen Punainen Risti

Punainen risti

Suomen Punainen Risti (SPR) suuntaa Nenäpäivässä kerättyjä varoja yhteisöperustaisiin ohjelmiin Burundiin ja Tadzikistaniin.

Maailman köyhimpiin maihin lukeutuvassa Burundissa rakennetaan yhteisötila Muyingan kylään. Tilan yhteyteen rakennetaan kuivakäymälöitä, sadeveden keruujärjestelmä ja käsienpesupisteitä. Tilassa järjestetään koulutuksia terveydestä ja hygieniasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, seksuaaliväkivallasta sekä lasten oikeuksista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti vapaaehtoisille, kylätoimikunnalle, opettajille, nuorille, lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tavoitteena on, että koulutukset edistävät lasten osallistumista koulunkäyntiin. Vapaaehtoiset tiedottavat myös kuukautishygieniasta ja tytöille tarjotaan kestositeitä, jotta heidän koulunkäyntinsä ei estyisi. 

Tadzikistanissa koulutetaan vapaaehtoisia ja opettajia levittämään yleisimpiä sairauksia ehkäisevää terveys- ja hygieniatietoa vuoristoyhteisöissä. Painotus on tarttuvien tautien ehkäisyssä. Tavoitteena on, että ihmiset, varsinkin lapset, sairastuisivat vähemmän esimerkiksi ripulitauteihin, joita maassa esiintyy paljon likaisen veden ja heikon sanitaation takia. Ohjelmassa rakennetaan myöhemmin myös vesijärjestelmiä sekä vessoja puhtaan veden saamiseksi ja hygienian parantamiseksi. Koulujen kunnolliset wc-tilat ja käsienpesumahdollisuudet ehkäisevät tautien leviämistä. Kuukautishygieniatiedon levittäminen ja koulujen asianmukaiset wc-tilat helpottavat tyttöjen koulunkäyntiä.   

Unicef Suomi

UNICEF_Logo-1024x256.png

Suomen UNICEF ohjaa Nenäpäivän avulla kerätyt varat vesi-, sanitaatio ja hygieniatyöhön Ugandassa.

Varoilla rakennetaan muun muassa lapsiystävällisiä vessoja ja käsienpesupisteitä kouluihin ja terveysasemille. Samalla paikallisia yhteisöjä, terveyskeskusten henkilökuntaa sekä lapsia opastetaan hyvän hygienian tärkeydestä sekä vesipisteiden ja käymälöiden ylläpidosta. Parantunut hygienia ja puhdas juomavesi vähentävät sairastelua yleisesti estämällä vesiperäisiä tartuntatauteja ja infektioita, mutta ne myös parantavat lasten ja erityisesti tyttöjen, koulutusta, kun sairastelu tai esimerkiksi kuukautiset eivät enää ole koulunkäynnin esteenä.

Comic Relief

comicrelief_1

Nenäpäivää tehdään Suomessa brittiläisen Comic Reliefin Red Nose Day -lisenssillä. Nenäpäivän lisenssimaksun turvin Comic Relief auttaa lapsia kehitysyhteistyöprojekteillaan Afrikassa.

Työ tähtää erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Comic Reliefin ansiosta yhä useampi lapsi saa paremman alun elämälleen ja saa mahdollisuuden juhlia viisivuotissyntymäpäiväänsä.