Näin lahjoituksesi auttaa maailmalla

Nenäpäivän avun vie perille luotettavasti yhdeksän suomalaista järjestöä, joiden pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Jokaisella järjestöllä on omat Nenäpäivä-hankkeensa, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä, edistetään terveyttä, huolehditaan riittävästä ravinnonsaannista ja luodaan turvallisia kasvuolosuhteita. Järjestöjen asiantuntemus takaa sen, että apu menee perille ja pienelläkin lahjoitussummalla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

opetusvälineet-Nenäpäivä.jpg

Koulutus

Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen ja Nenäpäivän tuella yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Se, että lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan voi muuttaa hänen koko elämänsä. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen. Koulutus suojelee tyttöjä lapsiavioliitoilta ja ehkäisee teiniraskauksia – kouluissa opetetaan lapsia puolustamaan omia oikeuksiaan.

On tärkeää, että lapset saavat koulussa tasokasta opetusta. Nenäpäivän lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta, kehitetään opintosisältöjä ja tuetaan lasten opetusta heidän omalla äidinkielellään.

Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.

Näin lahjoituksellasi voidaan tukea esimerkiksi lasten koulunkäyntiä:

 • 10€ koulutarvikkeet lapselle lukukaudeksi
 • 30€ lukukauden koulu- ja ruokamaksut lapselle
 • 40€ opettajankoulutus, joka parantaa jopa satojen lasten opetuksen tasoa
Lapsi vesihanalla

Terveys

Joka päivä 15 000 lasta kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Valtaosa heistä asuu kehitysmaissa ja menehtyy tauteihin, jotka olisi helposti ehkäistävissä – keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuberkuloosiin. Nenäpäivän tuella lapsia rokotetaan ja lääkitään näitä tappavia tauteja vastaan sekä turvataan yhä useamman lapsen lääkäriin pääsy.

Nenäpäivän tuella annetaan myös lasten vanhemmille terveysneuvontaa, jonka avulla he pystyvät pitämään parempaa huolta lapsistaan ja itsestään. Näin ehkäistään myös synnytykseen liittyviä vaaratilanteita.

Nenäpäivän lahjoitusten turvin kunnostetaan elintärkeitä puhtaan veden lähteitä, parannetaan kotitalouksien vedensaantia ja sanitaatiota – kaikki tämä ehkäisee tarttuvien, ja usein tappavien, tautien leviämistä.

Konkreettisia asioita kohti parempaa terveyttä:

 • 10€ lääkkeet ja hoito tappavia tauteja vastaan
 • 20€ puhdas vesi 60:lle lapselle vuodeksi
 • 45€ hygieniapakkaus perheelle hätätilanteessa
ravinto-1.jpg

Ravinto

Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähäiset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa kestävästä viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen.

Nenäpäivän tuella ihmiset saavat oppia myös oikeanlaisista viljelymenetelmistä ja kotieläinten hoidosta. Hedelmäpuista, vihanneksista, sekä kananmunista, hunajasta ja vuohenmaidosta ihmiset saavat ravinnon lisäksi tuloja, jotka turvaavat perheiden elämää. Nälänhädän uhatessa Nenäpäivän lahjoitusten avulla tuetaan myös ihmisten välitöntä ravinnonsaantia.

Nenäpäivän tuella keinoja ja taitoja ruuan tuotantoon:

 • 10€ monipuolista ravintoa perheelle viikoksi
 • 20€ hedelmäpuita ja siemeniä kotipuutarhaan
 • 80€ lehmä perheelle turvaamaan elantoa
Nenäpäivä-Jordaniassa.jpg

Turva

Epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lasten oikeuksia. Lapsia suojellaan ja lasten oikeuksien edistetään Nenäpäivän tuella monella tapaa; lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan, jotta esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettäisiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutetaan ja jaetaan tietoa, jolla parannetaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua töihin, naimisiin tai kadulle asumaan. Nenäpäivän lahjoituksilla edistetään sitä, että yhä useampi lapsi saa tarvitsemansa huolenpidon.

Hyvinvoivat yhteisöt tarjoavat perustan turvalliselle lapsuudelle. Nenäpäivän tuella parannetaan myös aikuisten työoloja ja työehtoja sekä myönnetään pienlainoja, jotka helpottavat perheiden selviytymistä. Näin lasten ei tarvitse mennä töihin ja kantaa vastuuta perheen toimeentulosta. Lahjoituksilla ylläpidetään turvakoteja, joissa lapsista pidetään huolta.

Lahjoituksellasi voimme esimerkiksi tarjota turvaa:

 • 15€koulutus sukuelinten silpomisen haitoista
 • 30€ tyttö pääsee turvaan silpomiselta

Näin Nenäpäivä tukee järjestöjen työtä maailmalla

Nenäpäivässä on mukana yhdeksän luotettavaa järjestöä. Nenäpäivänä kerätyillä varoilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Fida

Fida_logo_näyttöversio

Fida suuntaa Nenäpäivä-varat toimintaan Ugandassa, Burundissa, Keniassa ja Tansaniassa. Työllä turvataan lasten oikeuksia, tuetaan lasten koulunkäyntiä ja huolehditaan vammaisten lasten oikeuksien toteutumisesta.  

Keniassa Fida toimii slummialueilla ja maaseutukylissä. Tavoitteena on, että lapset pääsevät laadukkaan kouluopetuksen ja terveyskasvatuksen piiriin. Tärkeimpiä hyödynsaajia ovat orvoksi jääneet lapset, kadulla elävät lapset, vammaiset lapset, syrjäytyneet nuoret sekä teiniäidit. 

Tansaniassa edistetään erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä ja ammattikoulutusta. Ohjelma antaa terveysvalistusta ja seksuaalikasvatusta. Köyhiä perheitä autetaan saamaan elantoa tukemalla maanviljelyä. Pienviljelijöitä koulutetaan saamaan suurempia satoja ja löytämään tuotteilleen uusia markkinoita.  

Ugandassa ohjelma tukee haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Koulunsa keskeyttäneitä nuoria kannustetaan palaamaan kouluun ja suorittamaan se loppuun. Vanhempia koulutetaan toimeentulon hankkimisessa ja kestävän kehityksen taidoissa.  

Burundissa tuetaan erityisesti tyttöjä ja vammaisia lapsia sekä alkuperäiskansa batwojen oikeuksien toteutumista. Lasten hyvinvointia edistetään kerhotoiminnan avulla. Ohjelma panostaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla esiopetusmateriaaleja. Lapset ja nuoret saavat myös terveysvalistusta ja tietoa kuukautisista.  

Kirkon Ulkomaanapu

KUA_logo_suomi

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Nenäpäivän varoin lasten ja nuorten koulutusta Palestiinassa ja Ugandassa. Koulutus on avainasemassa, kun tahdotaan ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä köyhyydestä.

Palestiinassa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Mukana oleville lapsille nimetään oma henkilökohtainen tukihenkilö. Yhdessä tukihenkilönsä kanssa lapset osallistuvat pienryhmä- ja yksilötapaamisiin sekä erilaisiin työpajoihin. Aktiviteetit tukevat opiskelua, elämäntaitojen oppimista ja vapaa-ajan viettoa. 

Lasten elämään vaikuttavat alueen sotilaallisesta miehityksestä johtuva väkivallan uhka, psykososiaalinen stressi ja perheiden huoli taloudellisesta toimeentulosta. Myös koronapandemian aikaiset koulusulut ovat häirinneet oppimista, eikä alueen opettajilla välttämättä ole osaamista tukea oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia. Lasten vanhemmat saavat myös tietoa oppimisvaikeuksista ja keinoista, joilla he voivat tukea lapsiaan.  

Ugandassa tavoitteena on parantaa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa Mubenden alueen peruskouluissa. Työ keskittyy koronapandemian vaikutusten lieventämiseen. Lapsia ja nuoria äitejä kannustetaan palaamaan kouluun ja jatkamaan opiskelua, kun koulut avautuvat uudelleen koronarajoitusten jälkeen. 

KUA kouluttaa Mubenden alueella alakoulujen opettajia pedagogisista taidoista ja menetelmistä, joiden avulla he voivat opettaa lapsia tehokkaasti koronapandemian jälkeen.  Alueen peruskouluissa myös koululaisten luku- ja kirjoitustaito on keskimääräistä heikompi. KUA tukee myös kotiopetusta tarjoamalla siihen sopivia materiaaleja.  

Pelastakaa Lapset

pelastakaa lapset

Nenäpäivän varoin Pelastakaa Lapset vahvistaa lasten suojelua Burkina Fasossa, maailman yhdessä köyhimmistä maissa.

Lastensuojeluhankkeen tavoitteena on parantaa erityisen heikossa asemassa olevien lasten hyvinvointia vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä, jotta väkivaltaa, laiminlyöntiä ja hyväksikäyttöä kohdanneista lapsista pystyttäisiin huolehtimaan aiempaa tehokkaammin. Erilaisten koulutusten ja aktiviteettien kautta lisätään lasten kykyä suojella itseään väkivallalta ja hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta. 

Ruokaturvaan ja perheiden suojaan keskittyvässä hankkeessa maan pohjoisosissa väkivaltaisuuksista kärsivällä Sahelin alueella äitejä koulutetaan tunnistamaan lasten aliravitsemus. Alle 2-vuotiaille lapsille ja imettäville äideille jaetaan vitaminoituja jauhoja lasten normaalin kehityksen varmistamiseksi ja aliravitsemuksen ehkäisemiseksi. Perheiden ruokaturvaa ja muuta toimeentuloa vahvistetaan säännöllisillä raha-avustuksilla. Muilta alueilta paenneille perheille on alettu jakaa telttoja, suojien rakennustarvikkeita sekä välttämättömiä hygieniatarvikkeita. 

Plan International Suomi

plan-international-300x114.png

Plan International suuntaa Nenäpäivän varat lasten ja nuorten oikeuksien vahvistamiseen Mosambikissa. 

Hankkeessa lapset ja nuoret oppivat tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja toimivat yhteisöissään niiden puolesta. Vanhempien ja yhteisöjen muiden aikuisten kanssa puretaan vallitsevia haitallisia normeja. Seksuaalikasvatusta kouluissa vahvistetaan mm. opettajien koulutuksella. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja parannetaan kouluttamalla terveystyöntekijöitä ja perustamalla terveysasemille nuoria palvelevia yksiköitä. Hankkeessa myös parannetaan vähemmistöjen asemaa esimerkiksi kouluttamalla terveyshenkilökuntaa heidän huomioimisessa palveluntarjonnassa. Yhteisöjen kykyä varautua katastrofeihin ja sopeutua ilmastonmuutokseen tuetaan mm. koulutuksella ja lapsikeskeisellä varautumissuunnittelulla.          

SASK

sask_yellow_rgb_small

Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Usein kotiapulaisina työskentelee myös nuoria tyttöjä ilman mitään turvaa tai tietoa oikeuksistaan. Kotiapulaisten työolojen parantumisella on suora yhteys heidän perheidensä ja lapsiensa elinolojen paranemiseen. Äitien voimaantumisen kautta myös lapset oppivat oikeuksistaan ja näkevät vaihtoehtoisia tulevaisuuden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. 

Kotiapulaisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on, että tämän hyvin heikon työntekijäryhmän asema, oikeustietoisuus ja vaikuttamistyö paranee, mikä puolestaan johtaa parempiin ja turvallisempiin työ- ja elinolosuhteisiin. Tuen avulla kotiapulaisten ammattiliitot kykenevät ajamaan kotiapulaisten oikeuksia ja lisäämään heidän arvostustaan myös yhteiskunnassa laajemmin. 

Solidaarisuus

KSS_logo_pysty_RGB@4x

Solidaarisuus suuntaa Nenäpäivän varat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti sukuelinten silpomisperinteen ehkäisemiseen Keniassa ja Somalimaassa sekä perheiden ruokaturvan parantamiseen Somalimaan haurailla alueilla.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä olennaista on yhteisön voimaannuttaminen ja kouluttaminen, jotta haitallisista perinteistä ja niihin liittyvistä asenteista voitaisiin luopua. Solidaarisuuden työ keskittyy lasten, vanhempien, johtajien ja mielipidevaikuttajien kouluttamiseen silpomisen terveydellisistä, sosiaalisista ja psykologisista haitoista.

Solidaarisuus järjestää Keniassa tytöille ja pojille keskustelutuokioita, lasten leirejä ja kulttuuri- ja liikuntatempauksia, joissa välitetään tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla. Silpomisen riskikuukausina järjestettävät leirit pitävät tytöt turvassa toimenpiteeltä. Myös lasten vanhemmille opetetaan leireillä silpomisen haitallisista seurauksista, jotta he sitoutuvat säästämään tyttärensä silpomistoimenpiteeltä. 

Solidaarisuus tekee töitä, jotta lapsilla ja perheillä olisi riittävästi ruokaa ja vettä kuivuudesta kärsivässä Somalimaassa. Solidaarisuus auttaa perheitä varautumaan ruoantuotantoa uhkaaviin katastrofeihin, kuten kulkusirkkoihin, tulviin ja kuivuuskausiin tarjoamalla koulutusta, kalustoa ja vedenkeruujärjestelmiä.

Suomen Lähetysseura

Lähetysseura_vaakalogo_RGB

Suomen Lähetysseura ohjaa Nenäpäivän varat Kambodžaan ja Nepaliin. Hankkeet
ennaltaehkäisevät lasten hyväksikäyttöä, luovat turvallisia kasvuolosuhteita ja tukevat vammaisia lapsia ja nuoria.

Lähetysseura kampanjoi Kambodžassa poikien seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Hyväksikäyttö on edelleen maassa tabu, eikä ongelmaa tunnisteta virallisissa tilastoissa. Lähetysseura kouluttaa sosiaalialan ammattilaisia ennaltaehkäisemään lasten hyväksikäyttöä. Hyväksikäytön uhreille ja heidän omaisilleen tarjotaan tukipalveluita ja vertaisryhmien kokoontumisia. Poikia autetaan tunnistamaan hyväksikäytön vaarat ja jatkamaan elämäänsä yhteisössä.

Vammaiset lapset ja heidän perheensä elävät Kambodžassa usein köyhyydessä. Vain pieni osa lapsista aloittaa koulun, ja heistä yli puolella se keskeytyy hyvin pian. Lähetysseura auttaa puolustamaan vammaisten oikeuksia, lisäämään yhteisöjen tietämystä vammaisten oikeuksista ja muuttamaan suhtautumista vammaisiin entistä positiivisemmaksi. Lapsille järjestetään erityisopetusta oppiaineissa ja elämäntaidoissa. Opettajia koulutetaan vastaamaan vammaisten oppilaiden erityistarpeisiin ja erityislasten vanhemmille järjestetään vertaistukea.

Kambodžan köyhimmillä alueilla maan koillisosassa suurin osa alueen väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin, joiden yhteiskunnallinen asema on hyvin heikko. Lähetysseura tukee ja kehittää kyläyhteisöjä niin, että vähemmistöt kykenevät itsenäisesti vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin, ajamaan oikeuksiaan ja toimimaan yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Kyliin perustetaan kehityskomiteoita, joissa myös naisten ja lasten ääni pääsee kuuluviin. Lähetysseura vahvistaa lasten lukutaitoa kaksikielisellä opetuksella ja kouluttaa paikallisia opettajia.

Nepalissa parannetaan lasten koulu- ja kasvuympäristöä, jotta lasten mielenterveysongelmat vähenevät, yleinen hyvinvointi kasvaa ja koulunkäynti vakiintuu. Lähetysseura tukee kielivähemmistöihin kuuluvien lasten mahdollisuuksia äidinkieliseen opetukseen Länsi-Nepalissa. Dhadingin alueen syrjittyjen vähemmistöjen ja etnisten ryhmien oikeutta terveyteen, ravintoon ja puhtaaseen ympäristöön edistetään. Erityisesti keskitytään naisten ja lasten terveydentilan parantamiseen. 

Suomen Punainen Risti

Punainen risti

Suomen Punainen Risti (SPR) suuntaa Nenäpäivässä kerättyjä varoja yhteisöperustaisiin ohjelmiin Burundiin ja Tadzikistaniin.

Burundissa edistetään lasten osallistumista koulutukseen ja parannetaan nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Heikoimmassa asemassa olevien lasten osallistumista koulutukseen parannetaan jakamalla koulumateriaalia ja vapaaehtoisia koulutetaan kuukautishygieniasta, jotta vähennetään kuukautisiin liittyviä tabuja ja vääriä uskomuksia. Kouluille tarjotaan uutta kuukautishygienian opetusmateriaalia ja saippuoita, ja oppilaille jaetaan uusiokäyttöisiä terveyssiteitä. Tavoitteena on varmistaa tyttöjen koulunkäynti kuukautisista huolimatta ja että he pystyvät paremmin huolehtimaan kuukautishygieniastaan.

Vähentääkseen alueella yleistä sukupuoleen kohdistuvaa ja seksuaalista väkivaltaa, Burundin Punainen Risti vahvistaa kylätason verkostoja väkivallan torjunnassa. Yhteisöjen johtajia koulutetaan sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, jotta he voivat lisätä tietoisuutta väkivallan torjunnasta yhteisöissään. Lisäksi tietoisuutta jaetaan kouluissa, jotta nuoret oppivat omista oikeuksistaan ja jotta erityisesti tyttöihin kohdistuva stigma ja syrjintä vähentyisi. 

Tadzhikistanissa koulutetaan vapaaehtoisia ja opettajia levittämään yleisimpiä sairauksia ehkäisevää terveys- ja hygieniatietoa vuoristoyhteisöissä. Painotus on tarttuvien tautien ehkäisyssä. Tavoitteena on, että ihmiset, varsinkin lapset, sairastuisivat vähemmän esimerkiksi ripulitauteihin, joita maassa esiintyy paljon likaisen veden ja heikon sanitaation takia. 

Hygieniatiedon edistämisen lisäksi hankkeessa rakennetaan ja kunnostetaan kohdeyhteisöjen koulujen käymälöitä ja vesipisteitä. Kunnolliset wc-tilat ja käsienpesumahdollisuudet ehkäisevät tautien leviämistä. Kuukautishygieniatiedon levittäminen ja koulujen asianmukaiset wc-tilat helpottavat tyttöjen koulunkäyntiä eivätkä joudu jäämään pois koulusta kuukautisten takia. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten lasten saavuttamiseen, tilojen esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistamiseen niin työn suunnitteluun kuin hyödynsaajana.

Unicef Suomi

UNICEF_Logo-1024x256.png

Suomen UNICEF ohjaa Nenäpäivän avulla kerätyt varat vesi-, sanitaatio ja hygieniatyöhön Ugandassa.

Ohjelman tavoitteena on kohentaa lasten terveydentilaa varmistamalla lapsille ja heidän perheilleen turvallisen juomaveden saanti ja lapsiystävälliset sanitaatio- ja hygieniapalvelut. Ohjelman avulla UNICEF mm. kunnostaa ja rakentaa WC- ja käsienpesutiloja sekä vesipisteitä ja kaivoja yhteisöissä laajemmin. UNICEF pyrkii koulutuksen ja kampanjoiden kautta lisäämään tietoisuutta hygienian merkityksestä.  

Parantunut hygienia ja puhdas juomavesi vähentävät sairastelua yleisesti estämällä tartuntatauteja ja infektioita, mutta ne myös parantavat lasten ja erityisesti tyttöjen, koulutusta, kun sairastelu tai esimerkiksi kuukautiset eivät enää ole koulunkäynnin esteenä. 

UNICEF auttaa myös humanitaariseen hätään joutuneita perheitä, taaten puhtaan juomaveden saannin, hygieniatarvikkeet ja sanitaatiopalvelut hätään joutuneille yhteisöille luonnonmullistusten ja tartuntatautiepidemioiden keskellä. Terveystilannetta kohennetaan esimerkiksi niissä yhteisöissä, joissa on pakolaisia tai erityinen COVID-19 riski. UNICEF myös edistää hyviä hygieniakäytäntöjä näissä ryhmissä. 

Comic Relief

comicrelief_1

Nenäpäivää tehdään Suomessa brittiläisen Comic Reliefin Red Nose Day -lisenssillä. Nenäpäivän lisenssimaksun turvin Comic Relief auttaa lapsia kehitysyhteistyöprojekteillaan Afrikassa.

Työ tähtää erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Comic Reliefin ansiosta yhä useampi lapsi saa paremman alun elämälleen ja saa mahdollisuuden juhlia viisivuotissyntymäpäiväänsä.