Uutiset

Mosambikissa nuoret vaativat oikeuksiensa toteutumista

Artikkelin julkaisu päivämäärä

24.08.2022

Jaa sosiaalisessa mediassa

Nuori Mecca seisoo etualalla hiekkatiellä. Taustalla tyhjä koulurakennus.
Mecca toimii esimerkkinä muille ja pitää huolen, että nuorten oikeudet toteutuvat.

Lapsiavioliitot ja pakkoavioliitot katkaisevat yhä monien tyttöjen koulutien Mosambikissa. Nenäpäivässä kerätyin varoin ja yhdessä mosambikilaisnuorten kanssa lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi lisää tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta ja edistää tyttöjen koulunkäyntiä.

Mecca on 17-vuotias ylpeä lukiolainen, ja syystäkin. Yhdessä ystäviensä kanssa hän auttoi raskaaksi tullutta koulutoveriaan, jotta tämä sai jatkaa koulua raskaudesta huolimatta. Yleensä raskaaksi tulo merkitsee Mosambikissa tyttöjen koulutien katkeamista. 

“Menin yhdessä muiden Champions of Change -kerhon jäsenten kanssa puhumaan tytölle, hänen äidilleen ja isoisälleen. Pyysimme, että he antaisivat tytön jatkaa koulua. Luojan kiitos he kuuntelivat meitä, ja hän sai palata kouluun”, Mecca kertoo.

Nenäpäivän, muiden Planin lahjoittajien ja Suomen ulkoministeriön tuella Plan kouluttaa Mosambikissa teini-ikäisistä tytöistä ja pojista roolimalleja, jotka haastavat haitalliset perinteet, kertovat seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista lähipiirissään ja vaikuttavat yhteiskuntaan asenteiden muuttamiseksi.

Plan on perustanut Jangamon alueelle seitsemään yhteisöön 15 uutta Champions of Change -kerhoa, joiden tarkoitus on kertoa koululaisille ja muille yhteisön jäsenille liian varhaisten avioliittojen ja raskauksien vaaroista, sukupuolittuneesta väkivallasta, sukupuolten tasa-arvosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Ryhmä välittää tärkeää tietoa puhumalla ja tekemällä tanssiesityksiä. Useimmiten he tavoittavat ihmisiä kouluissa, sairaaloissa ja toreilla. 

Kerhojen tavoite on antaa nuorille itselleen mahdollisuus vaikuttaa ja toimia. Nuoret ovat kertoneet saaneensa kerhoissa lisää itsevarmuutta ja uskallusta vaatia omien oikeuksiensa toteutumista. 

“Olen motivoitunut jatkamaan ryhmässämme, koska näen itseni esimerkkinä. Monet nuoret ja teinit tulevat kysymään minulta neuvoa, vaikka emme ole samanikäisiä. Aiemmin en tiennyt, mitä sanoa”, Mecca kertoo.

Helena Vicente
Helena Vicente edistää tyttöjen oikeuksia toimimalla yhteisöneuvojana.

Yhteisöneuvojat toimivat nuorten tukena

Meccan ja muiden nuorten ohella tietoa paitsi koronasta myös lapsiavioliittoihin liittyvistä haitallisista perinteistä jakoivat myös niin kutsutut massungukatet eli yhteisöneuvojat. Yksi heistä on Helena Vicente.

“Kun löydämme lapsia, jotka ovat vaarassa joutua naitetuksi, menemme puhumaan vanhemmille ja kerromme heille laista, joka suojelee lapsia liian varhaisilta avioliitoilta. Korostamme, että lasten on palattava kouluun ja myös pysyttävä siellä”, Helena kertoo. 

“Tämä projekti on saanut aikaan upean muutoksen. Aiemmin isät pakottivat tyttärensä heti tytön poikaystävän kotiin, kun saivat tietää tytön olevan raskaana. Nyt tätä ei enää tapahdu tai ainakin tapauksia on vähemmän kuin aiemmin. Se on suuri muutos.”

Koronapandemian aikana tieto välittyi yhteisöradiolla

Nenäpäivä-varoin Plan vahvistaa myös kouluneuvostojen toimintaa. Neuvostot parantavat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja ehkäisevät koulupudokkuutta sekä sukupuolittunutta väkivaltaa ja ne ovatkin osoittautuneet tehokkaiksi tiedonvälittäjiksi. 

Koronapandemian aikana kouluneuvostot järjestivät tietoiskuja yhteensä 2 040 oppilaalle ja  järjestivät 24 tiedotustilaisuutta eri yhteisöissä. Ne myös ilmoittivat sosiaaliviranomaisille kuudesta lapsiavioliitosta ja pelastivat ja auttoivat takaisin kouluun 15 tyttöä. 

Pandemia kuitenkin rajoitti osaa neuvostojen toiminnasta. Onneksi Jangamoon perustettu yhteisöradio onnistui levittämään tietoa nuorten seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista sekä tasa-arvosta samaan aikaan, kun se tiedotti koronaviruksesta ja tartuntojen ehkäisystä. Radiokeskusteluissa vierailivat niin Champions of Change -nuoret kuin yhteisön aikuiset.

Teksti ja kuvat: Plan International Suomi

Nenäpäivä tukee yhdeksän järjestön työtä maailmalla

Nenäpäivän lahjoituksilla tuetaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Lue lisää järjestöjen tekemästä työstä »