Uutiset

Mitä kehitysyhteistyö on?

Artikkelin julkaisu päivämäärä

13.10.2021

Jaa sosiaalisessa mediassa

Nenäpäivän lahjoituksilla mm. koulutetaan paikallisia vapaaehtoisia
Nenäpäivän lahjoituksilla mm. koulutetaan paikallisia vapaaehtoisia

Kehitysyhteistyön avulla autetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, joilla on todellinen avun tarve. Kehitysyhteistyön tavoitteena on esimerkiksi köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen parantamalla kohdemaiden elinolosuhteita ja edistämällä ihmisten oikeuksia sekä hyvinvoinnin toteutumista. Kehitysyhteistyön avulla tähdätään siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus hyvään, ihmisarvoiseen elämään.

Kehitysyhteistyö voi tarkoittaa monenlaista apua ja esimerkiksi Nenäpäivä tukee pitkäkestoista ja ennaltaehkäisevää kehitysyhteistyötä. Pitkäaikaista kehitysyhteistyötä suunnataan maihin, joissa vallitsee äärimmäinen köyhyys, eriarvoisuus ja heikko taloudellinen tilanne. Varainhankinnan lisäksi Nenäpäivä viestii myös kehitysyhteistyön tärkeydestä ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Nenäpäivää ympäröi neljä kantavaa teema, jotka ohjaavat kehitysyhteistyön suuntaa ja tavoitetta. Nämä teemat ovat terveys, turva, ravinto ja koulutus.

Kehitysyhteistyö ei yksinään poista köyhyyttä ja eriarvoisuutta, vaan antaa kehittyville maille resursseja parantaa elämänlaatua ja parempaa yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Kehitysyhteistyö on käytännön työtä, jota tehdään paljon ruohonjuuritasolla, mutta sen avulla tehdään myös paljon vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on muuttaa pysyvästi vallitsevia asenteita, arvoja ja lakeja yhteiskunnassa. Nenäpäivässä kerättyjen varojen avulla esimerkiksi koulutetaan ihmisiä, jotta lapset olisivat tietoisempia omista oikeuksistaan ja rajoistaan. Maailman lapsille ja heidän perheilleen annetaan resursseja esimerkiksi viljelymaiden hoitamiseen, joiden avulla perheet voivat tienata elantonsa ja riittävän ravinnon. Tänä vuonna jo kymmenellä eurolla voi lahjoittaa yhdelle perheelle siemenet ja työkalut kasvimaan perustamiseen.

Yhdeksän järjestöä vie Nenäpäivän avun luotettavasti perille

Nenäpäivän lahjoituksilla tuetaan maailmalla lasten koulutusta, terveyttä, turvaa ja ravinnonsaantia. Avun vie perille yhdeksän suomalaista järjestöä, joiden pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Tutustu järjestöjen työhön »