Tutkittu juttu! 100% Nenäpäivän kumppaneista suosittelee yhteistyötä

Konsulttiyritys EY tutki Nenäpäivän kumppaniyritysten ja -yhteisöjen kokemuksia keväällä 2023 ja tulokset olivat vakuuttavia. Yhteistyökumppanit olivat kaikkiaan tyytyväisiä kumppanuuteen ja täydet 100% vastaajista suosittelee yhteistyötä muille organisaatioille.

Konsulttiyritys EY toteutti keväällä 2023 pro bono -yhteistyönä vaikuttavuusanalyysin, jossa yrityksen asiantuntijat haastattelivat Nenäpäivä-kampanjan vuoden 2022 yhteistyökumppaneina toimineita yrityksiä ja yhteisöjä. 

Kyselyssä selvitettiin yhteistyön motiiveja ja vaikutuksia. Tulokset olivat erittäin positiivisia ja nostivat esiin Nenäpäivä-yhteistyön helppouden ja monipuolisuuden.

Hyvän tekeminen tärkein syy lähteä mukaan Nenäpäivään

Valtaosa haastatelluista kertoi hyvän tekemisen olleen tärkein syy lähteä mukaan Nenäpäivään. Mahdollisuus tukea yhdeksää arvostettua järjestöä samanaikaisesti oli myös monille tärkeä.

Yhä useammalle yritykselle ja organisaatiolle vastuullisuus on keskeinen arvo ja osa strategiaa,  ja Nenäpäivä-yhteistyö koettiin tärkeäksi vastuullisuusohjelman edistämisen kannalta. Moni vastaaja kertoi myös organisaation halunneen jatkaa pitkäaikaista ja erinomaisesti toiminutta yhteistyötä Nenäpäivän kanssa.

Otteita vastauksista: 
Ikoni jossa kädet paiskaavat yhteen

Nenäpäivä oli helppo valinta, koska hyväntekeväisyyspotti jaetaan useammalle organisaatiolle ja näin ollen vältyttiin siltä, että täytyisi valita vain yksi hyväntekeväisyyskohde.

Reetta Ilomäki, Mediafy oy

Ikoni, jossa näytetään peukaloa

Näkyvyyden lisääminen, hyvän mielen tuottaminen sekä hyvän tekeminen olivat tärkeimpiä tavoitteita ja ne saavutettiin. 

Miia Tastula, CABB oy

Ikoni jossa kädet hurraavat

Täyden kympin yhteistyö!

Kaj Raiskio, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Helppo tapa tehdä hyvää

Nenäpäivään on kumppaneiden mukaan helppo lähteä mukaan valmiin konseptin vuoksi ja se oli helppo yhdistää organisaation oman ulkoisen viestinnän suunnitelmaan.

Näin kumppanimme kuvaili kokemuksiaan: 
Avaimet ikoni

Vastuullisuusasiat ja hyvän tekeminen voi joskus tuntua ylivoimaiselta asialta, mutta Nenäpäivän avaimet käteen -konsepti on juuri siitä hieno, että niin helposti ja vähällä vaivalla saa tehtyä positiivisen vaikutuksen.

Reetta Ilomäki, Mediafy oy

Nenäpäivä valikoitui kohteeksi myös ainutlaatuisen valtakunnallisen näkyvyyden vuoksi. Tavoitteita yhteistyölle olivat pääasiassa brändimielikuvan parantaminen ja henkilöstön innostaminen. Suurin osa (85%) vastaajista koki, että tavoitteet täyttyivät.

Valtaosa vastaajista kokee, että yhteistyö on vaikuttanut positiivisesti organisaation maineeseen tai brändiin, joko jonkin verran tai merkittävästi. Monet vastaajista raportoivat että asiakkaat ja ulkopuoliset sidosryhmät antoivat positiivista palautetta kampanjasta. Yhteistyö toi myös lisää uusia seuraajia monen organisaation sosiaalisen median kanaviin. 

Somen puolella ollaan saatu paljon uusia seuraajia Nenäpäivä-kampanjoiden avulla.

Jutta Luostarinen, Generaxion Oy

Puhelin ikoni

100% vastaajista suosittelee yhteistyötä

Selvityksen mukaan jokainen vastaajista suositteli yhteistyötä muille organisaatioille. 

Yhteistyötä Nenäpäivän kanssa kuvailtiin selkeäksi, helpoksi ja sydämelliseksi. Valmiit materiaalit ja avaimet käteen -konsepti tekivät osallistumisen helpoksi.

Käsi ja sydän

Harvinaisen hauska ja selkeä tapa auttaa. Auttamisen kohde on universaalisti sydäntä lähellä.

Jutta Luostarinen, Generaxion oy

Suurin osa yhteistyökumppaneista on hyödyntänyt yhteistyötä ulkoisessa viestinnässään. Erityistä kiitosta saivat toimitetut informaatio- ja materiaalipaketit, joiden koettiiin olleen kattavia ja tarjonneen erinomaista tukea kampanjaan. 

Kumppanuuspäällikkö Anu Liisanantti iloitsee tuloksista. “On mahtava kuulla, että kampanjamme koetaan helppona tapana tehdä hyvää ja että Nenäpäivästä on ollut vastavuoroisesti myös iloa ja hyötyä kumppaneillemme! 

Olemme myös iloisia siitä, että moni yritys ja yhteisö on jatkanut Nenäpäivän kumppanina useamman vuoden ajan. Toivomme, että tulokset rohkaisevat uusia yrityksiä mukaan tuleviin kampanjoihin” 

Liisanantti muistuttaa, että hyvin erilaiset organisaatiot sopivat Nenäpäivän kumppaneiksi. Tärkeintä on halu olla mukana tekemässä hyvää. 

“Toivomme mukaan Nenäpäivään kumppaneita, joille maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten auttaminen on tärkeää. Teemamme koulutus, ravinto, turva ja terveys koskettavat monia eri organisaatioita. Nenäpäivän kanssa auttaminen on hauskaa ja tekee tunnetusti hyvää niin maailman lapsille kuin kumppaneillemme, heidän henkilöstölleen sekä asiakkailleen.” 

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Nenäpäivää vietetään perjantaina 10.11.2023 ja sopivia yhteistyökumppaneita kartoitetaan parhaillaan. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yrityksellesi tavoitteita tukeva tapa osallistua hyväntekeväisyyteen.

Anu-bitmoji.png
Anna.png

Anu Liisanantti

kumppanuuspäällikkö

anu.liisanantti@nenapaiva.fi

Anna Seligson

kumppanuuskoordinaattori

anna.seligson@nenapaiva.fi