Uutiskirjerekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nenäpäivä-säätiö |

Käyntiosoite: Radiokatu 5B | 00240 Helsinki

Postiosoite: PL 83 | 00024 Yleisradio

puh. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riina Paasio | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi

Nenäpäivä-säätiön uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi, muun muassa Nenäpäivä-kampanjaan osallistumisen ja lahjoittamisen mahdollistamiseen sekä pitkäkestoisesta kehitysyhteistyöstä viestimiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen omien Nenäpäivä-keräysten mahdollistamiseen ja kampanja-materiaalien toimittamiseen. Nenäpäivä-säätiö huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen, yksityisyyden suojan periaatteiden sekä muun henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu viestintä. Asiakas- ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi henkilötietoja voi käsitellä myös ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, kuva, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.

Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse ja sähköpostilla sekä sähköisten internet-lomakkeiden, kampanjan ilmoittautumislomakkeiden ja verkkolahjoitusten avulla. Tietolähteenä toimivat myös asiakastapaamiset sekä asiakkaille järjestettävät verkostoitumistilaisuudet. Henkilötietoja voidaan saada Nenäpäivän avun perille vieviltä järjestöiltä rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen. Sähköpostiviestit tai muut yhteydenotot voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa palvelun sisältämistä tiedoista saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä pyytää tietoja poistettavaksi.

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: nenapaiva@nenapaiva.fi