Insamlingstillstånd

Insamlingstillståndet för hela Finland (förutom Åland) RA/2021/1777 gäller tillsvidare fr.o.m. 1.1.2022, Polisstyrelsen 30.12.2021.

Insamlingstillståndet för Åland ÅLR 2023/7995, gäller 1.1–31.12.2024, Ålands landskapsregering 13.10.2023.

De insamlade pengarna används i de projekt som Näsdagens samarbetsorganisationer driver i utvecklingsländer 2025–2027.

Betala in önskat belopp på Stiftelsen Näsdagens konto med referensen 4006. 

Nordea FI37 1572 3000 3844 20 

Andelsbanken FI44 5780 1020 0003 14

Danske Bank FI47 8000 1570 8504 13