Uutiset

Kolme keinoa, joilla ehkäistään koronaa maailmalla

Artikkelin julkaisu päivämäärä

22.08.2020

Jaa sosiaalisessa mediassa

Käsienpesulla torjutaan koronaa maailmalla.
Nenäpäivän tuella järjestöt parantavat ihmisten mahdollisuuksia torjua kulkutauteja ja selviytyä koronasta. Tässä kolme tapaa, joilla pitkäkestoinen kehitysyhteistyö auttaa maailmalla ihmisiä ehkäisemään ja selviytymään koronasta:

1. Mahdollisuus pestä kädet

Kulkutauteja kuten koronaa torjutaan käsienpesulla. Kuitenkin kolmannes maailman ihmisistä joutuu kamppailemaan saadakseen puhdasta vettä. Lisäksi monella ei ole riittävästi tietoa siitä, miten suuri merkitys hyvällä käsihygienialla on tappavien tautien torjunnassa. 

Nenäpäivän lahjoitusten avulla yhä useampi ihminen saa käyttöönsä puhdasta vettä ja saippuaa sekä mahdollisuuden pitää parempaa huolta hygieniasta. Käsienpesupaikkoja rakennetaan keskeisille paikoille kyläyhteisöihin, pakolaisleireille ja kouluihin. Samalla jaetaan tietoa siitä, miten suuri merkitys käsienpesulla voi olla oman ja läheisten terveyteen. Näin estetään koronan leviämistä maailmalla. 2. Vastustuskyky paremmaksi kunnon ravinnolla


Tällä hetkellä yli 200 miljoonaa lasta maailmalla ei saa kunnon ravintoa ja kärsii aliravitsemuksesta. Sen lisäksi, että heikko ravinto vaarantaa esimerkiksi oppimiskykyä, alentaa vastustuskykyä. Aliravitulla lapsella on huomattavasti huonommat mahdollisuudet selvitä sairauksista, kuten koronasta. 
 
Ilmastonmuutos ja siitä johtuva kuivuus on vaikeuttanut viljelyä monessa köyhässä maassa ja kaikilla ei ole tietoa kestävistä viljelymenetelmistä, joilla taattaisiin ruuan parempi riittävyys ja monipuolisuus. 


Nenäpäivän lahjoituksilla annetaan ihmisille tärkeää tietoa viljelystä ja välineitä esimerkiksi kasvimaiden perustamiseen. Lasten aliravitsemusta ehkäistään kouluttamalla äitejä lasten ruokinnasta, imetyksen tärkeydestä ja siitä, millainen monipuolinen ravinto tukee lasten kasvua. Tarvittaessa Nenäpäivän tuella jaetaan myös välitöntä hoitoa aliravitsemukseen. Riittävällä ja monipuolisella ravinnolla voidaan parantaa ihmisten, erityisesti lasten vastustuskykyä ja mahdollisuuksia parantua tappavista taudeista.3. Oikeaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta

Terveydenhuollon taso on monessa köyhässä maassa heikko. Lääkäriin voi olla pitkä matka ja monissa syrjäisissä kylissä sairauksia hoidetaan edelleen vanhoihin uskomuksiin perustuen, toisinaan jopa vaarallisin seurauksin. Monet tarvitsevat lisää tietoa siitä, millaisissa tilanteissa kannattaa hakeutua lääkäriin. Nenäpäivän tuella helpotetaan ihmisten pääsyä lääkäriin, annetaan terveysneuvontaa ja mahdollistetaan myös useammalle köyhälle perheelle tarvittavien lääkkeiden saanti – näillä toimilla tuetaan ihmisten selviytymistä, kun koronaan sairastutaan. 

 
Nenäpäivää vietetään, jotta yhä useammalla maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään – myös kriisitilanteiden uhatessa. Nenäpäivän avun vie perille yhdeksän suomalaista järjestöä, joiden ammattitaidolla maailmaa muutetaan kestävästi paremmaksi. Seuraavan kerran Nenäpäivää vietetään perjantaina 13. marraskuuta. 

Auta ehkäisemään koronan leviämistä maailmalla.