Medialle

För medierna

Hej medierepresentant!
Behöver du mer information om Näsdagskampanjen eller bildmaterial till din artikel?
Stiftelsen Näsdagen ger gärna intervjuer om Näsdagen och förmedlar också begäran
om intervjuer till Näsdagskampanjens ansikten. Näskansliet har också mycket färdigt
gratis bildmaterial om Näsdagens kampanjansikten samt om barnen i utvecklingsländerna.

Bild- och intervjubegäran:

[email protected]


Stiftelsen Näsdagen arrangerar årligen en riksomfattande medelanskaffnings- och informationskampanj, Näsdagen.
Med stöd av Näsdagen utför nio organisationer långsiktigt arbete i utvecklingsländer i Afrika,
Asien samt Central- och Sydamerika. Organisationerna är UNICEF Finland, Finlands Röda Kors,
Kyrkans Utlandshjälp, Fida International, Rädda Barnen, Plan Finland, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet.

Riina Lipponen är verksamhetsledare för Stiftelsens Näsdagen.
År 2017-2018 är Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp, ordförande för styrelsen för Stiftelsen Näsdagen.
Rundradion stöder Näsdagen i sin programverksamhet.