Nenätoimisto

Stiftelsen Näsdagens kontaktinfo

Siftelsen Näsdagen / Näsbyrån:
tfn. (09) 1480 4153 | [email protected]

Nästeamet

Riina Lipponen
Executive Director

Meeri Väänänen
Campaign coordinator

Taina Tyrväinen
Marketing & Communications Manager

Tiina Hyvönen
(on maternity leave)
Marketing & Communications Coordinator

Johanna Mäkelä
Partnership Manager

Benita Kärkkäinen
Partnership Coordinator

Stiftelsen Näsdagen, styrelse 2018–2019

Kristiina Kumpula, styrelseordförande
generalsekreterare, Röda Korset

Marja-Riitta Ketola
generalsekreterare, UNICEF Finland

Jouni Hemberg
Executive Director, Kyrkans Utlandshjälp

Harri Hakola
Executive Director, Fida

Miia Nuikka
Executive Director, Solidaarisuus

Ossi Heinänen
generalsekreterare, Plan International Suomi

Ville Vilén
Creative Director, Yle


Kom med i Näsdagen!
Att göra gott gör gott också i sinnet.