Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK

31.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASKs arbete för arbetarnas och barnens rättigheter i Asien, Afrika och Latinamerika. Läs sammandraget!

Målet för SASKs arbete, som koncentreras på migrantarbetarnas rättigheter, är att få ett slut på barnarbete och trygga barnens skolgång i Indien och Nepal.

Tack vare de projekt som Näsdagen stöder har det grundats 179 nya kommittéer för att försvara rättigheterna i arbetslivet. Tack vare kommittéerna har minimilönenivån stigit i Indien. Avtal som förbjuder barnarbete har ingåtts i 129 tegelfabriker och 12 byar.

I och med projektet har tusentals barn och deras familjer fått tillgång till socialskydd. Under året fick 8700 personer socialskydd. Projektet omfattar dessutom sex skolor för tidigare barnarbetare med 437 elever under året. Av dem har 58 gått vidare till från förberedande till normal undervisning.

Strukturella förändringar av arbetarskyddet, lönenivån samt bruket av barnarbete inom gruvindustrin kunde genomföras med stöd av Näsdagen. Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!

Aktuellt