Solidaritet

26.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 Solidaritets arbete för att förbättra livsmedelstillgången i Somaliland. Läs sammandraget!

Solidaritet koncentrerade sig med stöd av Näsdagen för att förbättra livsmedelstillgången i Somaliland genom att utveckla nya former av utkomststöd och jordbrukets produktivitet.

Stödet har haft positiv effekt på familjernas livskvalitet och deras levnadsstandard har ökat. Solidaritet arbetade i Somaliland i distrikten Madoori Jeex och Togdheer och sammanlagt 1366 mänskor, hälften av dem kvinnor, drog direkt nytta av projektet.

År 2015 utbildades handledare för andelslag samt olika producentgrupper inom lantbruksproduktion och processering av livsmedel. Majoriteten av dem som deltog i utbildningen har nu blivit medlemmar i ett andelslag. Projektet har gett 215 kvinnor en utkomst som hönsfarmare och 15 nya biskötare producerar honung för eget behov och till försäljning. Samhällena har dessutom tillgång till fyra kvarnar, där de kan mala mjöl för att få mer inkomster.

Under samma tid förbättrades vattenhushållningen för 300 hushåll märkbart. Sex brunnar, 25 soldrivna vattenpumpar samt regnvattendammar och droppbevattningssystem byggdes, iståndsattes och renades samtidigt i regionen. Sammanlagt 400 fruktträd planterades i närheten av regnvattendammarna. Tack vare bevattningssystemet får man två skördar om året och kan odla frukt, grönsaker och baljväxter för eget bruk och till försäljning.

Projektet har lett till att hushållens livsmedelstillgång, förmögenhet och inkomstnivå har ökat. Hushållen har nu mer boskap och mångsidigare mat än tidigare. Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!