Fida International

31.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 Fida Internationals arbete för att stöda tillgången till mat. Läs sammandraget!

Fida arbetade med stöd av Näsdagen i Tanzania, Burundi och Kenya, där samhällena lider av klimatförändringen och miljöproblem. Målet med arbetet var att stöda familjernas tillgång till mat samt utkomst.

Inom projektet utbildades 100 lärare i odlingsmetoder samt miljöskydd. En del av skolorna fick modellåkrar och 150 barn fick utbildning i teman kring miljöskydd.

Inom projektet planterades 650 000 träd och grundades 154 plantskolor. Dessutom grundades två växthus och 171 personer började bruka en hem- eller köksträdgård i regionen. 204 personer fick utbildning i biodling och 250 nya bigårdar grundades.

Inom den torra regionen byggdes en livsviktig borrbrunn och fyra nya vattendistributionsställen, där 1000 hushåll får rent vatten.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!